Læserbrev: Lad os investere i frivilligheden


Budgetlægningsfasen er i gang, og sædvanen tro har administrationen – efter pålæg fra politikerne – lagt op til besparelsesforslag på områder, der bla. kan ramme de frivilliges indsats.

Desværre er Den grønne Liste ikke (endnu) repræsenteret i Byrådet i vores kommune, men det skal ikke afholde os fra at komme med et par forslag til de politikere, der om kort tid lægger budget for næste års udgifter og indtægter.

Det første forslag går ud på at give flere penge de frivillige i sportsforeninger, i sociale foreninger,i de kulturelle foreninger og i de foreninger, der gør en uvurderlig indsats for de ældste i kommunen. Billund kommune er bl.a. kendetegnet ved et fantastisk bredt foreningsliv, og vi er sikre på, at borgerne langt hellere ønsker, at vi skal støtte alle de dygtige frivillige og deres aktiviteter, end at der f.eks. skal gives skattelettelser, der i sidste ende ikke batter ret meget for den enkelte borger.

Det andet forslag går ud på at oprette Billunds Børne Fond. Hvert år afsætter Billund kommune 2% af netto selskabsindtægterne fra LEGO til en fond, der ledes af mennesker, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge i vores kommune. Med de nuværende selskabsskatter fra LEGO, vil Fonden i snit få ca. 3 mio. årligt til aktiviteter, som ellers ikke ville kunne lade sig gøre.

Skulle disse tanker ikke blive til virkelighed med det nuværende Byråd, vil det blive et af grundforslagene fra Den grønne Liste, såfremt vi bliver valgt til Byrådet ved det kommende byrådsvalg.

 

Med venlig hilsen

Kai Bayer og Christina Lebech Rønne

Den grønne Liste / Udvikling med omtanke