Læserbrev: Lejerne skal ikke betale hele regningen for Ghetto-pakke


Det er efter min mening helt forståeligt, at det giver utilfredshed hos lejerne og beboerforeningen i Tingparken, at kassen er lukket i, og projektet for renovering af lejlighederne kan være udskudt på ubestemt tid.

Årsagen er, at VLAK-regeringen skal have finansieret sin Ghetto-pakke. Det giver god mening at få renoveret nogle af de udsatte boligområder i landets største byer. Det er ligeledes god politik samtidig at sætte initiativer i gang mod parallelsamfund. Men jeg mener, det er helt skævt, at det er landets lejere i almene boliger, som gennem landsbyggefonden – lejernes egne penge, skal betale hele regningen.

Det er således ikke rimeligt, at mennesker, som eksempelvis bor i almene boliger i Tingparken i Grindsted skal rammes og opleve utryghed og uvished i forhold til, hvornår lejlighederne kan få en nødvendig renovering. Det vil være almindelig praksis, at lejere i almene boliger betaler udgifterne til renovering, men ikke at de også skal betale for de øvrige tiltag i Ghetto-planen.

Socialdemokratiet vil i Folketinget derfor arbejde for, at også staten – fællesskabet, bidrager, når Ghetto-pakken skal føres ud i livet.

Venlig hilsen
Troels Ravn, MF (S), valgt i Billund-Vejen-kredsen