Læserbrev: Lokalplan sender skolebørn ned af trafikeret vej


Lokalplan 303, Morsbøl i Grindsted har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Flere borgere i området i området, bla. undertegnede fra Morsbøl Søvej har indsendt forskellige høringssvar, men det lader til, at lokalplanen vedtages i sin oprindelige form, hvilket vi naturligvis er kede af og forundrede over.

Vores største og vigtigste bekymring går på trafiksikkerheden, idet man etablerer en stamvej ned gennem et boligområde med RIGTIG mange børn, som hver dag cykler i skole, til fritidsaktiviteter, osv. Svaret fra forvaltningen er, at man er helt klar over, at der vil komme en øget trafikmængde, men ellers skriver man et rigtig ”politiker-svar”, som lyder ”vejen skal etableres med en profil, der skal kunne håndtere den fremtidige trafik, samt med cykelsti og sikre krydsninger for bløde trafikanter….” Vi er meget spændte, hvordan dette helt konkret tænkes og menes udført, så vi kan sikre sikker skolevej for alle vores børn og unge mennesker. Vi synes faktisk, at vi har indsendt flere andre fornuftige, alternative forslag til, hvordan trafikken kunne ledes til et nyt boligområde. Forslag som forvaltningen dog ikke finder brugbare af forskellige årsager.

Dernæst undrer det os, at Billund Kommune for ikke så længe siden (1½ – 2 år) siden brugte en del penge og ikke mindst tid på at anlægge dejligt, grønt område med masser af buske, træer, plante-/ og dyreliv lige der, hvor man nu vil anlægge vej. Er det ikke mærkeligt, at man ikke har en mere fremsynet strategi, så man ikke unødigt skal bruge penge på anlægning af noget, som man kort efter selv ødelægger! Der er vel nok også nogen, som vil mene, at det, at man nedlægger grønne områder, stemmer dårligt overnes med, hvis Grindsted vil leve op til sloganet ”Den grønne hovedstad”!?

Endelig kan man måske godt stille spørgsmålstegn til, om man overhovedet skal udvikle området lige nu, når man ikke er 100% på forureningen i området? Vi har stillet spørgsmålet, hvor forvaltningens svar er, at der ikke er indikationer på flygtige stoffer fra den gamle losseplads, som kan skabe yderlige forurening. Indikationer? Omvendt er man ikke mere sikker, end alle andre husstande i området ikke må bruge eller etablere haveboringer, fordi man ikke er sikker på forureningen. Måske man skulle igangsætte flere undersøgelser, inden man måske om nogen år igen skal fortælle folk (Som vi er blevet bekendt her 10 år efter, at vi byggede), at der er forurening i et nyetableret boligområde. Vi synes i alle tilfælde, at vi har haft tilstrækkeligt med forureningssager nok her i byen, men det kan være, at forvaltningen, udvalget og politikerne tænker ”en fra eller til gør ikke den store forskel”!?

I den oprindelige lokalplan er vejen tegnet ind. Men her var vi også lovet endnu en tunnel under Ringvejen, rekreative områder ved Engsøen, flere områder med legepladser og multiboldbane. INTET af dette er etableret, selvom vi af flere omgange er stillet dette i udsigt.

Vi håber, at man både i forvaltningen og blandt vores folkevalgte politikere tænker sig om! Vi står rigtig gerne til rådighed for yderligere dialog om, hvordan vi på den rigtige måde kan udvikle området.

Venlig hilsen
Tommy Borg på vegne af
Claus Birkegaard, Jan Kristensen, Claus Eskildsen
Grundejerforeningen for Morsbøl Søvej 30-74