Læserbrev: Lukning af Behandlingsskole Chrysalis Billund


Vi er en flok forældre, som har børn på Behandlingsskolen Chrysalis i Billund. Billund kommune ophører samarbejdet med Chrysalis behandlingsskole i Billund, da skolen er for dyrt et tilbud.

Her er vi bange for at kommunen i en virksomhedsoverdragelse kommer til at spare de forkerte steder. Da vi og andre forældre har oplevet en markant positiv udvikling ved vores barn med en diagnose som ikke har kunne være i et almen skoletilbud.

Men på behandlingsskolen Chrysalis i Billund har de skabt de rette rammer, høj faglighed, pædagogik og behandling som gør at vores børn profiterer der af. Der er en bred vifte af fagpersoner lærer, pædagoger, psykologer, sygeplejersker m.m. som tager hånd om det hele barn på et sted (skolen). Barnet bliver trygt ved det og kan nemmere arbejdes med. I stedet for at det er en ekstern samarbejdspartner som er i huset en gang i mellem.

Vi håber ikke, at kommunen vælger at spare på de forkerte områder, da det kan have en bekostning på barnet efterfølgende liv. Det rette tilbud er jo med til at give de her børn den rette hjælp så tidligt som muligt, så de måske på sigt også kan bidrage til samfundet, i stedet for ikke at få den rette behandling og redskaber til at kunne klare livet som ung og voksen.

Så vi håber virkelig at kommunen/Politikerne i forhandlingerne omkring virksomheds overdragelse husker, at se på hvad det er der gør, at de her børn har udviklet så meget siden de kom på Chrysalis behandlings skole. Og at de vægter de ting højt, så børnene stadig er sikret et passende tilbud med høj faglighed, gode rammer, pædagogik og behandling.

Nu hvor Billund kommune er børnenes hovedstad, håber vi virkelig at de laver det til et godt tilbud som er tilsvarende det de er i.

Vi vil som forældre gerne gøre Billund kommunes politikere opmærksom på vores bekymring og det håb vi har om, at de i deres overvejelser af vores børns skoles fremtid tager med, hvad det er for tilbud behandlingsskolerne er.

Venlig hilsen

Nadine Andersen, Gitte Johansen og Ann Jørgensen