Læserbrev: Man undres


Siden 2013 er antallet af ansatte i central administrationen i Billund kommune steget med ca 20%
I samme periode er antallet af indbyggere i Billund kommune steget med ca 0,5%
Dette har medført at vi i dag ligger i den høje ende hvad angår adm.omk. pr borger i kommunen.
Og hvordan løser man det ?
Man limer hinkeruder på gulvet i rådhuset.

Sig nærmer tiden hvor forhandlinger ang. Budget 2023 gå i gang. Set i lyset af den aftale KL og Staten har indgået bliver det ikke uden store besparelser.

Hvis central adm. i kommunen vil bevise deres værd overfor indbyggerne i kommunen tager de hele denne besparelse på deres kappe, så det ikke går ud over børn, unge, ældre, syge, socialt og psykisk udsatte, foreninger, asfalt, fortove, og ikke mindst de ansatte på gulvet i kommunen der knokler hver dag for at levere en så god service som muligt for borgerne.

En lille ting må de dog gerne bruge penge på.
Nemlig et skilt ved alle indgange på rådhuset hvor der står:
Velkommen kære medarbejder. Husk det er skatteyderne der betaler din løn og deres penge du administrere hver dag. Ha en god dag

Venlig hilsen
Jan Haahr