Læserbrev: Mens vi venter på de nye sygeplejersker


Jeg deltog i går i debat på sygeplejeskolen i Vejle om fremtidens sundhedsvæsen. At uddanne sig til, og at være sygeplejerske, er en livslang læring og udvikling. Man kan ikke vide alt, når man står som nyuddannet og skal have sin første vagt og patient.


Jeg husker min egen start som sygeplejerske på BBH lungemedicinsk afdeling – jeg tog sygeplejerskenålen af de første uger; for jeg skulle lige finde mig selv i den nye rolle, og havde ikke svar klar til patienter og pårørende. Men jeg udviklede mig på det “gyngende gulv”.

Hver 7. Nyuddannet sygeplejerske er sygemeldt med stress! Det skal vi tage alvorligt. Dertil kommer de andre sygeplejersker der også er sygemeldte. Det kan mærkes på afdelingen – der bruges penge på løn til de sygemeldte OG til at dække bare nogle af vagterne med vikarer. Det tærer på det faste personale og arbejdsmiljøet. Dette er ikke en kritik af vikarer – for uden dem var situationen endnu værre. Tak til jer!

Vi skal turde tage fat, og ordentlig fat, i arbejdsmiljøet i sundhedsvæsenet – for det nytter ikke at vi blindt uddanner flere, hvis de ender i de samme statistikker, som de kollegaer, der allerede er uddannede. Jeg siger ikke, at det er let og et Quick-fix, men det er nødvendigt! Det handler om kvalitet frem for kvantitet. Det handler om anerkendelse.


Så kære sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og hjælpere: I gør en kæmpe indsats og jeg vil arbejde for at jeres arbejdsmiljø og virkelighed bliver bedre.

Vi skal have håndværket tilbage til sygeplejen!

Med venlig hilsen

Katri Søgaard, Grindsted, Folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti