Læserbrev: Midtjysk motorvej – ja tak, men øst om Billund


Vi er af den klare opfattelse, at en midtjysk motorvej til Billund og lufthavnen vil være til gavn for den fortsat positive udvikling af vores område. Vi tror på samfundsgevinsten i og af den.

Linjerne for en sådan midtjysk motorvej er netop nu til debat i byrådet på baggrund af den nye VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkningen på Miljøet), som kommunen skal afgive høringssvar til. Vi har set frem til at kunne tage endelig stilling ud fra et sagligt grundlag – med afsæt i vejdirektoratets gennemarbejdede forslag. Her belyses flere alternative linjeføringer øst eller vest om Billund.

På den baggrund er vi som Billund-borgere kommet til den konklusion, at den østlige linjeføring vil være den bedste og mest helstøbte løsning for området.
Efter at have læst redegørelsen må vi erkende, at enkelheden i spørgsmålet bliver mindre jo bredere perspektiv, vi anlægger. Hvis vi kun skulle tage højde for, hvad der er bedst for Billund, vil en østlig linjeføring klart være at foretrække.
Medtænker vi effekterne for den vestlige del af kommunen og for hele det midt- og vestjyske område, er spørgsmålet langt fra så entydigt. Derfor har vi også forståelse for de argumenter, der findes for en vestlig linjeføring. Vi har endda selv foretrukket en vestlig linjeføring ud fra en sådan betragtning – og på baggrund af de skitseforslag, vi tidligere er blevet præsenteret for.
Men på det nye grundlag kan vi ikke længere foretrække en vestlig linjeføring. Ud fra en helhedsvurdering finder vi, at ulemperne for Billund by ville blive større end fordelene.
Først og fremmest finder vi, at de konkrete forslag til en vestlig linjeføring ligger for tæt på byen. Når vestenvinden medtænkes, vil det utvivlsom medføre støjgener for mange Billundborgere. Dertil kommer, at Billund by vil blive isoleret fra resten af kommunen og lukkes inde på en måde, så det i et langsigtet perspektiv vil hæmme byens videreudvikling.
Vi foretrækker derfor at køre videre med – og gerne på en midtjysk motorvej øst om Billund! VVM-redegørelsen kan i øvrigt ses på www.billund.dk

De bedste hilsner
Klara Lyskjær Noer og Peter Hjorth Fredensborg
Byrådsmedlemmer for Venstre