Læserbrev: Nytårshilsen


Nytårshilsen

På en af årets sidste dage vil jeg ønske jer alle et godt og lykkebringende nytår.
Det første år i den nye byrådsperiode er gået og det har været et begivenhedsrigt år med mange gode oplevelser – og ikke mindst gode resultater!

Drømme er et fantastisk godt afsæt til handling – og det er vi sammen nået langt med. Med budget 2019 fik vi et godt og ambitiøst budget,som tilgodeser rigtig mange borgere og afspejler det, vi gik til valg på.

Vi får bedre normeringer i daginstitutioner, 14 nye vuggestuepladser, uddannelsesmuligheder til vore dagplejere, flere penge til ældre- og handicapområdet, øget læge- og sygeplejedækning for vores misbrugere i kommunen.

I Grindsted står der desværre for mange tomme butikslokaler. Der er afsat penge til at understøtte detailhandlen i centerbyerne – og vi kan alle støtte ved at handle lokalt, når det er muligt.

I de mindre bysamfund skal vi også støtte op om den lokale købmand. En måde, jeg synes, vi kunne gøre det på fra kommunalt side, er ved at handle lokalt ind til vore institutioner mv. – det vil nok være en dyrere ordning, men en by uden købmand er i fare for at blive en soveby!

I Billund by er der fokus på trafik sikkerhed og der er ikke nødvendigvis enstemmighed blandt cyklister og bilister om vores trafikchikaner. Vores yngste søn Magnus siger, at aldrig før har han følt sig så tryg i rundkørslerne på cykel! Så de virker trods alt efter hensigten.

Men det er ingen hemmelighed, at vi er mange, som glæder os til, at de permanente chikaner ser dagens lys. Og apropos lys så er det dejligt, at vi har valgt en trafikløsning, der også gør det muligt at beholde vores kastanjerundkørsel, så træet traditionen tro kan lyse op hvert år i december. Det er smukt og ét af de få ”varemærker” vi ”gamle” billundgensere har.

For at bo og trives i Billund skal man ikke være for nostalgisk og ønske at alt bliver som før – for det gør det ikke. Billund by er forandringernes og ambitionernes by. Lad os glædes over det i stedet for at længtes efter noget, som ikke er længere.

Politik består af kompromisser og der skal indimellem hugges en hæl og klippes en tå.

I det nye år skal vi tage stilling til, om der skal være rygeforbud for kommunens ansatte i arbejdstiden. Politik er heldigvis ikke sort/hvidt. På den ene side står synspunkter som sundhed og på den anden side hensyn til den enkeltes personlige frihed.

Som politikere ønsker jeg, at arbejde så konstruktivt som muligt for at forbedre folkesundheden. Præcis som vi gør omkring forebyggelse af fedme og behandling af overvægt, misbrug mv.

Er det for stort en indgriben i folks frihed? For år tilbage var det almindeligt, at der blev serveret alkohol på arbejdspladser. I dag vil ingen sætte spørgsmålstegn ved dette forbud. Måske et rygeforbud i arbejdstiden om nogle år vil virke som en naturlig selvfølge. 26 kommuner i Danmark har rygeforbud i arbejdstiden for alle kommunens ansatte – mon Billund Kommune bliver den næste?

Der er nok af udfordringer at tage fat på og jeg glæder mig til sammen med den socialdemokratiske byrådsgruppe at arbejde for borgerne i Billund Kommune.

Jeg ser frem til et skønt 2019 med spændende nye udfordringer og gode oplevelser i vente – gerne i tæt dialog med jer.

GODT NYTÅR til jer alle – pas godt på hinanden og jer selv.

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup
Gruppeformand for Socialdemokratiet og Udvalgsformand for Børneudvalget
Billund Kommune