Læserbrev: Nytænkning på ældreområdet


Billund Kommunes indsats på ældreområdet har i mange år lignet en march på stedet. Af frygt for at komme til at gøre noget, som nogen ikke vil bryde sig om, så er langt det meste blevet ved det gamle. Tingene går deres skæve gang. Der spares og rationaliseres. Ældreomsorgen bliver presset ind i nye regneark, alt efter hvad der er oppe i tiden.

Men mennesker egner sig ikke til at blive presset ind i systemer. Der skal være plads til den enkeltes særlige behov og ønsker. Mennesker kommer før systemer.

Der er brug for at tænke hele den kommunale indsats på ældreområdet forfra.
Debatten har i årevis samlet sig om at bevare enkelte plejecentre og gammelkendte systemer.

Fremtidens borgere efterspørger ikke fortidens systemer og løsninger. Der er brug for nytænkning. Lad os komme i gang. Det kan kun gå for langsomt.
SF foreslår, at vi starter en omlægning af ældreområdet med at inddrage alle borgere over 60 år i planlægningen. Lad os tage afsæt i, hvordan deres billede af fremtiden ser ud. Det er jo dem, det handler om.

Hvad forventer de nye ældre? Hvad vil de prioritere? Hvordan ser de deres sociale liv, og hvilke forventninger har de til fritidsliv, kulturoplevelser, samvær med andre, personlig pleje, muligheder for transport, bomuligheder osv. osv.

God planlægning skal tage afsæt i de behov og ønsker, som borgerne har.
Lad os gå foran i Billund Kommune og have modet til at nytænke de muligheder, som vi i fremtiden skal stille til rådighed for ældre borgere.
SF vil foreslå at nytænkningen og omlægningen starter med, at alle borgere over 60 år inddrages i en undersøgelse, der kortlægger ønsker, behov og forventninger. En sådan proces tager tid, så det kan kun gå for langsomt med at komme i gang.

Med venlig hilsen

Susanne Mathiesen, byrådskandidat for SF, Grindsted