Læserbrev: Plejehjem under afvikling


Den er rablende gal i Kommunen.

Forstå det hvem som kan, først renoverer man Plejehjemmet Engbo i Krogager for 3,7 mill. Kroner, dernæst flytter man alle korttidspladser til Sydtoftens Plejehjem og dernæst er næsten alle enige om at det vil passe fint med beløbet som man kan spare ved at nedlægge et lille veldrevet plejehjem… Det kan jo alligevel ikke drives rentabelt når der bare er 10 pladser tilbage. Giver det mening???

For mig er der ikke megen logik i at lukke aktiviteter i de små omegnsbyer, først Plejehjemmet, dernæst skolen og sidst men ikke mindst er det vel den lokale købmand der må kapitulere!!!

Det er ufatteligt at de to største partier i Billund Kommune overhovedet accepterer noget sådant.

Vi skal spare for vi har igennem nogle år kørt med underskud i voksenstøtteområdet, og pludselig skal dette ”uvæsen” nedbringes til budgetbalance, ikke om et år eller to nej her og nu. Samtidig forudser ”man” at vi har alt for mange ældreboliger, så det er nærmest en win / win situation. Man glemmer fuldstændigt at vi taler om overlevelsen i vore små landsbyer hvor der er godt at bo og hvor vi kommer hinanden ved. Men pyt med det, for der er ikke ret mange af beslutningstagerne i forvaltningen der kommer fra Billund Kommune. Ja bort set altså lige fra de politikere der sidder i Venstre og Socialdemokratiet som åbenbart stiltiende accepterer udradering af de små samfund. Mit forslag da sagen blev vendt i Voksenudvalget var at vi skulle drøfte alternative løsninger, f.eks. kunne vi sælge de 10 nyopførte plejeboliger der er opført midt i Billund by, og så bruge pengene til at nedbringe vores gæld, opgradere Engbo til et selvstændigt demens afsnit og samtidig støtte et lille samfund.

Men nej. Sagen blev nedstemt for sagen skulle i høring så den kan drøftes på næste udvalgsmøde og dernæst afgøres på kommende byrådsmøde d. 15 december. Der var altså ikke tid til at undersøge alternativer…. Hvorfor så i høring når sagen alligevel bliver stemt igennem med et flertal!

Fagre nye tider….

 

Venlig hilsen

Henning Madsen, Valgt ind i Billund Byråd for Dansk Folkeparti, Medlem af Børneudvalget og Voksenudvalget