Læserbrev: Politisk håndværk


Svar til læserbrevet ”Lokalpolitik er for amatører!

I kommunen, hvor lige netop Børnenes Hovedstad har hjemsted, er vi ret interesserede i at samskabe med børn & unge. Og ja, man er stadig ung i en alder af 25 år. Vi har længe haft fokus på forskellige læringsperspektiver, og de muligheder det kan etablere på tværs af arenaer.

Enhver praksis indebærer læring. Og al læring samt hverdagspraksis har aspekter af mesterlære i sig. Dette er et socialt fænomen, hvor de ny ankomne kun kan blive veteraner ved at deltage i de praktiserende fællesskaber. I relationen mellem de nye og de, der har været der en rum tid, opstår muligheden for at tilegne sig viden gennem aktiviteter, identiteter, artefakter og de forskellige praksisfællesskaber. Det skal læses således, at mennesker er gensidigt engagerede i at gøre noget sammen.
For at næste generation af lokalpolitikere kan deltage i det politiske arbejde, om det er ved at blive valgt til en plads i byrådet eller i det organisatoriske arbejde i bestyrelsesregi, er ovenstående en nødvendig gøren for at opretholde de kulturelle praksisser, som de herefter kan lave om og inddrage i deres eget liv.

Så når vi i byrådet inviterer ind til politisk mesterlære, så er det i min optik tænkt som en begrebsmæssig bro, der skaber muligheden for fælles processer, der indgår i produktionen af personer og fællesskabers forandring. For lokalpolitik er for mig ikke blot en fritidsbeskæftigelse, det er et sted, hvor vi gennem forskellige grader af erfaring med det politiske håndværk står i mesterlære hos hinanden. Som spirende lokalpolitiker bliver du som individ, socialiseret ind i den politiske kultur, som er langt mere end de forskellige medlemmers politiske holdninger, orientering og identitet.

Der eksisterer et funktionelt forhold mellem kultur og struktur, der gør, at du ikke blot vil kunne trække på dine livserfaringer som retningsgivende, da du skal kunne navigere under ganske bestemte kulturelle betingelser i det politiske system.
Hvad kan man reelt lære af at stå i mesterlære? At et godt politisk håndværk handler om evnen til at lytte og snakke, være fleksibel og kunne navigere kompetent, da en politisk dagsorden oftest indeholder uforudsigelige omstændigheder. Har du som lokalpolitiker ikke lavet dit håndværk godt nok, eller er din egen dagsorden oftest udpræget populistisk, så medvirker vi mest af alt til endnu mere politikerlede og mister som minimum, nuancerne i debatten.

Lokalpolitik har lært mig, hvor vigtig stærke og tillidsfulde relationer er. For jo mere oplyst du er i en given sag, jo lettere er det for dig at skabe en meningsfuld samtale med dine byrådskollegaer og lande i en konsensus beslutning.
”Politisk mesterlære” som projekt i Billund kommune, er for mig muligheden for at de unge kan lade sig inspirere og samtidigt inspirere os i byrådet, fordi ethvert håndværk skal tillæres.


Venlig hilsen
Daisy Nykjær-Andersen, Grindsted, byrådsmedlem for Radikale Venstre