Læserbrev: Replik til Henrik Rask


Det er fantastisk at få respons fra borgere, der tydeligvis har sat sig ind i de politiske spørgsmål i kommunen.

Enig med Henrik Rask bliver jeg nok alligevel ikke. Vi har læst mange af de samme rapporter og analyser om motorveje, men med forskellige konklusioner til følge. Materialet udarbejdet i en dansk sammenhæng konkluderer rigtigt nok, at vækst ikke kommer af sig selv, bare fordi der bygges en motorvej. Bedst eksemplificeret ved sammenligninger af Svendborg, Herning, Holbæk og Esbjerg. Det er derfor vi i Billund Kommune skal have en plan og udvise rettidig omhu. Hvis ikke det fremgik af mit indlæg, er det min fejl.

For det andet så finder man ikke nogle steder i alle rapporter og analyser en case, der kan sammenlignes med den eksisterende infrastruktur i Billund Kommune med en international lufthavn – det er i hvert fald ikke lykkedes for mig. En lufthavn der har vækstet voldsomt og lagt nogle meget interessante fremtidsplaner, som en motorvejsforbindelse ville kunne understøtte. Derfor tør jeg godt fremlægge mine anskuelser – de er ikke uden baggrund i virkeligheden.

Udregningen af den samfundsøkonomiske gevinst skal naturligvis anerkendes, men hvis vi konsekvent fulgte den med hensyn til anlægsprojekter af større karakter, så ville der udelukkende blive bygget i hovedstadsområdet og nogle få større byer. Logikken er besnærende enkel at forholde sig til, men den skævvrider Danmark og efterlader kommuner som Billund på perronen.

En motorvej eller turismen må ikke stå alene som løftestang for udviklingen af Billund Kommune. Der er jeg helt enig med Henrik Rask – der til er vores økonomiske fundament for ensporet baseret på LEGO.

Ift. placeringen, så ville jeg ønske – som mange erhvervsvirksomheder – at motorvejen kunne have ligget længere mod vest. Det løb er desværre nok kørt. Når jeg ikke peger på den vestlige linjeføring omkring Billund, så skyldes det, at jeg har forståelse for de mennesker, der ville blive plaget af støjen i den østlige del af Billund. Jeg finder det ikke – som Henrik Rask – ynkeligt at være modstander af en motorvej i baghaven. Jeg har derimod et håb om, at de får snarlig afklaring.