Læserbrev: Røgfri arbejdstid


At røgfri arbejdstid har givet anledning til mange overvejelser blandt byrådspolitikerne, vidner den lange debat forleden i byrådssalen om – og det er godt for demokratiet, at vi lytter til hinanden.

Igennem mange år har det været forsøgt at forebygge rygning ved oplysningskampagner om rygningens skadelige virkninger og ved at tilbyde rygestopkurser. Alligevel er der sket en stigning i rygning blandt de yngste aldersgrupper! Det er vi nød til at tage alvorligt og erkende, at det, vi har gjort indtil nu, ikke har haft den tilsigtede virkning.

Høringssvarene fra medarbejderne i kommunen har været både for og imod røgfri arbejdstid, derfor har man ikke kunnet enes om at bakke op om direktionens forslag om røgfri arbejdstid. Det kan et flertal i Socialdemokratiet i Byrådet.

Vi har i efteråret 2018 truffet aftale om at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid samt Projekt forebyggelse af rygestart hos børn og unge i Billund, det forpligter.

Af flere af høringssvarene fremgår det, at man anbefaler at den røgfrie arbejdsplads er for alle offentlige ansatte i Billund Kommune, sådan at alle medarbejdergrupper har samme arbejdsforhold i forhold til røgfri arbejdstid.

Det er dokumenteret at indsatsen virker bedre, hvis de voksne går forrest som gode rollemodeller. Det vi gør har langt større betydning end det, vi siger, altså ”practise what you preach”. Som vores elevrådsrepræsentanter udtrykte til dialogmødet med Børneudvalget, så skal de voksne gå foran som et godt eksempel og være gode rolle modeller. Røgfri arbejdstid er derfor med til at forebygge rygestart.

Cirka 65 – 70% af alle rygere ønsker at stoppe med at ryge. Røgfri arbejdstid kan være med til at fremme rygestop eller nedsætte forbruget af cigaretter- begge dele har stor positiv betydning for den enkeltes sundhed, da rygning er den største enkeltstående risikofaktor for folkesundheden.

Røgfri arbejdstid mindsker risikoen for, at medarbejdere og borgere i kontakt med medarbejdere der ryger, udsættes for lugtgener eller direkte allergi/astma påvirkninger.

Røgfri arbejdstid kan være med til at styrke fællesskabet på arbejdspladsen og fremme en mere ens pausekultur for alle.

Fakta er, at når først man er blevet afhængig af cigaretter, er rygning ikke længere et frit valg. Det er afhængighed, som man har en stor risiko for at blive meget syg af og få forkortet sin levetid.

I Billund Kommune ønsker vi, at de af rygerne og deres partner, som ønsker hjælp til rygestop, får lige netop den hjælp, de har brug for.

Rygere har flere sygedage end ikke rygere, og giver et produktivitetstab. Når man som kommune har en ambition om at ville nedbringe sygefraværet er det vældig fornuftig at indføre røgfri arbejdstid og på den måde være med til at skabe motivation for rygestop.

Endeligt så forbyder vi ikke medarbejderne at ryge – de må ryge før og efter deres arbejdstid – bare ikke mens de er på arbejde.

Vi håber og tror på at røgfri arbejdstid bliver en succes, når røgen har lagt sig.

 

Venlig hilsen

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Billund, Gruppeformand for Socialdemokratiet og formand for Børneudvalget, Billund Kommune