Læserbrev: S kan få deres ønske opfyldt hos C!


Jeg er desværre nød til at skuffe dig, Ann Charlotte, jeg har ikke været nede og lytte til din 1. maj tale. Men det glæder mig da meget, at du har fundet inspiration til din tale i den konservative ældrepolitik i Billund Kommune. For det jeg giver udtryk for i mit indlæg, er den politik vi har fremført gennem flere år.

Vi har stået for at give tillid til vores medarbejdere, og sørge for at arbejdsglæden er tilstede, fordi det giver både højere kvalitet og bedre service over for borgerne. Det viser den undersøgelse, som jeg henviser til, i mit indlæg med al tydelighed.

Vi har stået for at unødige registreringer, som tager tid fra den personlige pleje afskaffes, så vores medarbejdere kan bruge tid på det de er ansatte til – nemlig at bruge tid på at passe og pleje vores ældre medborgere. Vi ønsker mere fokus på styrket ledelse lokalt på de enkelte plejehjem i forhold til kvalitet, fokus på effektiv ældrepleje samt borgertilfredshed.

Vi skal sikre ordentlige arbejdsforhold for vores medarbejdere på plejehjemmene, så vi kan bringe sygefraværet ned. Det vigtigste aspekt i dette er selvfølgelige det menneskelige – vi kan ikke være andet bekendt over for vores medarbejdere. Det andet er det økonomiske – det kan faktisk bedst betale sig. Bare ved at nedbringe sygefraværet fra 6,7% til 5%, kan vi spare 2,241 mill. kr. svarende til 5 medarbejdere.

Jeg glædes også over at Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup citerer tidligere konservativ social minister Palle Simonsen ”at et samfund måles på, hvordan det behandler sine svageste” (jeg er ikke klar over, om han er ophavsmand til citatet) Det var et mantra for ham.

Som konservativ er vores kerneværdier at sikre tryghed, værdighed og respekt i mødet med de ældre, med fokus på det fleksible ældreliv, og at vi møder de ældre, hvor de er.

Det glæder mig meget hvis Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup og Socialdemokratiet er enige i dette. Og derfor vil det undre mig meget, hvis liste S nok en gang vil pege på V efter valget. Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup og liste A kan få deres ønske opfyldt hos Det Konservative Folkeparti og mig som borgmester. Det vil være til glæde og gavn for borgerne i Billund Kommune.

Med venlig hilsen

Allan Munk Nielsen

Byrådsmedlem og borgmesterkandidat

Det Konservative Folkeparti.