Læserbrev: Så lykkedes det!


Et tydeligt socialdemokratisk aftryk er sat, mange af de områder vi tilkendegav at ville arbejde for i valgkampen, er løftet ind i budget 2019.

I Socialdemokratiet ønsker vi at få et bedre indblik i, hvordan pengene bruges på de forskellige områder – det får vi ved, at områderne i løbet af de næste 3 år gennemgår et servicetjek.

Vi ønsker at leve op til navnet om at have Børnenes Hovedstad i vores kommune. Fra Socialdemokratiets side har det hele tiden været vigtigt, at der afsættes midler til bedre normeringer. Det får vi nu, og samtidig er byrådet enige om, at det er intentionen, at der i årene fremover kan skabes plads til, at normeringerne i kommunen kan yderligere forbedres.

Vi ønsker fortsat at have Danmarks bedste dagpleje. Derfor er vi meget glade for, at vi de næste to år i en forsøgsordning sætter penge af til et uddannelsesforløb, hvor 9 dagplejere uddannes som pædagogiske assistenter. Herefter skal der evalueres på, om og i hvilket omfang ordningen skal fortsætte.

Vi får 14 nye vuggestuepladser i Billund By, så ventelisten kan nedbringes og forældrene reelt har et valg i forhold til pasningstilbud.

Vi får afskaffet 25 års reglen, således at lokaletilskuddet ikke er afhængig af alder, det er til stor gavn for idrætsforeninger og vore frivillige som yder en stor indsats for folks sundhed og sociale liv.

For os er det vigtigt at vores to skoler Hejnsvig og Vestre er prioriteret i budgetter, hvor renovering er mest påkrævet.

Ældreområdet er tilgodeset med midler til bl.a. 10 nye demensboliger. Handicapområdet får en pulje på 2 mio. Vi har prioriteret bedre sygeplejefaglig og øget lægedækning i nærbehandlingen og flere midler til vederlagsfri fysioterapi.

Vi er glade for at der er afsat yderligere midler til etablering af nye cykelstier med det formål at binde kommunen sammen.

Træerne gror ikke ind i himmelen – med de midler vi har til rådighed, synes vi, at vi er godt på vej med at gøre politiske ambitioner til virkelighed.

Vi ser et budget som lægger op til at Billund Kommune skal være familiens bedste valg.

Vi vil gerne takke de andre partier for et godt og konstruktivt budgetforlig – det tegner godt for fremtiden.

 

Venlig hilsen

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, gruppeformand, Socialdemokratiet Billund Kommune