Læserbrev: Sådan er pengene brugt på ældreområdet


Et godt og relevant spørgsmål blev stillet af Kjeld A. Knudsen. Som formand for Social og Sundhedsudvalget vil jeg gerne svare på, hvad pengene er brugt til.

Fra Ældremilliarden er Billund Kommunes andel 4.716.000kr. Pengene er brug til at højne kvaliteten i ældreplejen til gavn for de ældre borgere.

Der er ansat sygeplejersker for at give et fagligt løft i forhold til, de mange og forskellige diagnoser personalet skal forholde sig til. Ansat en demenskoordinator som hjælper demensramte og deres pårørende. Indførelse af decentral ledelse på plejecentrerne.

Øget samarbejde med lægerne herunder fælles medicin kort så fejlmedicinering mindskes. Øget genoptræning af borgerne . Ansættelse af en person hvis ansvar er at følge borgeren fra sygehusene til borgeren er færdigbehandlet i kommunalt regi.

Værdighedsmilliarden udgør 5.115.100 kr. og er fordelt på følgende måde.
På demensområdet har vi ansat mere personale i eftermiddags- og aftentimerne på Fynsgades Plejecenter og Værestedet på Billund plejecenter.
Ansat mere personale til pleje af senhjerneskadede, ansat sygeplejersker til forbedring af kvalitet og sammenhænge, samt en værdig død.

Personalet kan spise med ved måltiderne. Dette for at styrke det sociale og styrke beboernes ernæringstilstand.

I det netop vedtagne budget er der afsat 8,5 mio.kr på ældreområdet. Disse penge ønsker vi bliver udmøntet i samarbejde og dialog med de enkelte plejecentrer, herunder personalegrupper, Alzheimer forening, ældrerådet og andre som kan byde ind med hvordan de ældre borger kan opleve et serviceløft.

Med venlig hilsen
Ruth Lauridsen, Formand for social og Sundhedsudvalget (Venstre)