Læserbrev: Sæt fartgrænsen ned


I mange år har der været udfordringer med krydset ved Østergaardsvej og Søndergaardsvej i Stenderup/Krogager. Trods flere forskellige tiltag er det stadig ikke lykkes at skabe et kryds, som borgerne, der bor ved krydset, er trygge ved.

Vi vil gerne her slå et slag for, at vi fortsat leder efter løsninger således, at der bliver skabt et kryds, som borgerne kan være trygge ved. Det handler blandt andet om, at krydset bruges af både skole- og børnehavebørn.

Det er derfor glædeligt, at transportminister Benny Engelbrecht har åbnet muligheden for, at kommunen kan sætte fartgrænsen ned et sted, hvis der er skoler eller dagtilbud i nærheden, eller hvis kommunen skønner, at det vil være godt for trafiksikkerheden. Begge dele gælder i dette tilfælde.

Vi vil derfor opfodre vores byrådskolleger i Teknik- og Miljø udvalget til at kigge på denne mulighed. Farten er sat ned til 40 km/t i dag, men vi ser gerne, at denne sættes ned til 30 km/t. Dette kunne være en løsning, der kunne hjælpe med til at skabe et mere sikkert kryds.

En sideeffekt ved dette vil også være, at de voldsomme bump, der kan komme fra lastbiler, vil blive mindsket, hvis farten sættes ned. En nedsættelse af fartgrænsen vil således både være til gavn for trygheden for skole- og børnehavebørn og deres forældre samt for borgerne i krydset.

Venlig hilsen

Heidi Nielsen og Kris Jensen Skriver, Byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet i Billund Kommune