Læserbrev: Sammenhæng i tilbud til borgerne


Billund kommune har svært ved at styre udgifterne på sundhedsområdet. Derfor har man bedt om en rapport fra et konsulentfirma, der skal give anvisninger til hvordan man kan tilrette hjælp og ydelser til borgerne. I samarbejde med alle parter, hospitaler, privat behandlingssteder og ikke mindst pårørende.

I mange sammenhænge har vi fra konservative side, kritiseret måden man havde tilgang til borgerne og den måde man fra politisk ledelse ønskede, at vise Billund kommune frem på.

I rapporten beskrives det at ”der er behov for at sikre tværorganisatorisk samarbejde mellem fagprofessionelle – om den enkelte borger- foregår mere direkte; ikke gennem journalen, systematisk og forpligtende.”

”I forhold til den nuværende sundhedspolitik, er det opfattelsen, at sundhedspolitikken ikke har haft gennemsalgskraft på grund af manglende strategisk fokus i politikken. Samtidig har politikken ikke rodfæste i organisationen!!

Dette viser jo med al tydelighed at man ikke politisk har nok opfølgning, samt en bedre styring af de økonomiske rammer.

Man kan ved bedre dialog og hurtigere indsats med de rigtige tildelinger af hjælp, spare ikke bare mange penge, men også få borgerne hurtigere igennem genoptræning og ud til et bedre liv udenfor det tunge kommunale system. Samtidig løfter man medarbejderne ved at give dem mere ansvar og sikre borgerne den rigtige hjælp.

Rapporten skriver om det storstilede projekt som blev igangsat under navnet: Sammen finder vi ud af det:

Har det helt været sådan? Det er opfattelsen, at der er behov for, at det får en ny begyndelse og et vedholdende ledelsesmæssigt fokus.”

Det er desværre sådan man oplever samarbejdet i Billund kommune i dag. I de mange år jeg har været  med, er denne periode den mest roede og ustruktureret. Dette betyder en slingrekurs og pengene fosser ud af kassen til nye projekter og  konsulenter. Imens hylder vi os selv og klapper hinanden på skulderen over den fantastiske fremgang vi ser på kommunens erhvervsmæssige udvikling. Ja så glemmer vi hvad vi også skal som byråd: skabe mulighed og rum for de som bliver ramt, enten af sygdom eller på anden måde rækker hånden frem for at få hjælp af det offentlige system.

Her har vi svigtet i værste stil, vi har ikke haft de ledelsesmæssige kompetencer i det politiske system, som burde kunne sætte en dagsorden der ville flytte medarbejderne i den rigtige retning.

Sammen finder vi ud af det er desværre ikke eksisterende i byrådet. Det letteste er jo at skyde på den øverste leder, der har ansvaret for samarbejdet, men vi er jo alle 25 en del af dette så jeg vi hellere sige vi har den politiske ledelse, som et flertal har besluttet.  Dette kan der heldigvis ændres på til november.

For noget skal der ske, hvis vi skal finde ud af det sammen…

 

Med venlig hilsen

Kim Gosvig Hansen, byrådsmedlem for Konservative, Billund