Læserbrev: Sideudvidelse af Grenevej


Sagen omkring sideudvidelsen af Grenevej har efterhånden været oppe i udvalg og byråd mange gange. Nu omkring en borgerhenvendelse fra beboerne langs Grenevej. En henvendelse fra de beboere, som vil blive allermest berørt af Byrådets beslutning om sideudvidelsen. Beboere, som er enig i det overordnede projekt, men ikke i udførelsen.

Som man vi har kunnet læse i flere henvendelser fra beboerne, har de været bekymret omkring trafikken tæt på deres huse, samtidig med at de ikke kunne forstå vejføringen og en kommende cykelsti, som vil komme til at betyde eksproprieringer langt op i nogle af beboernes haver.

Den lange sagsbehandlingstid har betydet at vi har haft tid til at lytte til beboerne, og det synes jeg er godt. Forskellige input er blevet bearbejdet og vendt.

Vi har haft flere møder blandt partierne og i udvalget, hvor der er blevet diskuteret løsninger og økonomi, og det har egentlig været en god proces, og det er lykkedes at flytte hinanden hen, hvor vi i dag står med en løsning, som sikrer beboerne mindst mulig gene af en sideudvidelse af Grenevej.

Fra Konservativ side er vi glade for at det er lykkedes at finde en løsning, som tilgodeser beboerne langs Grenevej. En løsning som betyder en 7 m. bred vej med cykelsti i hele vejens længde. Og vi holder os inden for økonomien.

Til sidst en stor tak til mine kollegaer i udvalg og byråd for nogle gode diskussioner, og for at det lykkes at finde en løsning.

Og ikke mindst en stor tak til beboerne for en god og sober dialog gennem hele forløbet.

 

Venlig hilsen

Allan Munk Nielsen, Konservative, Billund Byråd