Læserbrev: Skorstensfejerordningen i Billund kommune


Det er mit forslag at vi opsiger aftale med den nuværende skorstensfejer.

Der sammensættes efterfølgende en model der er i trit med nutiden for Billund kommune.

Vi skal væk fra at en skorstensfejermester bliver tildelt sit eget lukkede distrikt. hvor han stort set har eneret over kunderne. Det er fastslået hos Trafik, Bygge og boligstyrelsen at skorstensfejerarbejde ikke skal i udbud og markedet skal være mere frit, idet borgerne skal have ret til at anvende en anden skorstensfejer end den kommunen tilbyder.

Jeg ønsker at der skal være lige vilkår for vores liberale erhverv og vi skal da ikke som kommune understøtte en bestemt virksomhed. Det er ganske enkelt tilhørende en helt anden tidsalder.

Så lad os få opsagt aftalen med den nuværende skorstensfejermester og få godkendt rammerne for en ny model, så vi kan komme mere i trit med nutiden og borgerens frie valg.

Med venlig hilsen

Ole Marcussen, byrådsmedlem, Socialdemokratiet