Læserbrev: Slut med Parkeringskontrol i Grindsted


Vi har i Billund kommune et samarbejde med Parkeringskontrol Nord, som er ejet af Aalborg kommune. Samarbejdet er reguleret i en kontrakt. Jeg mener det er en ualmindelig dårlig kontrakt for både Billund kommune og borgerne i kommunen. (Dette har jeg tidligere nævnt i et læserbrev.)

Aalborg kommune har så ”lejet” parkeringsvagter til at varetage den fysiske kontrolopgave og Parkeringskontrol Nord løser de administrative opgaver i forbindelse med opkrævning af kontrolafgiften (parkeringsbøden)
Det lyder som optakten til en bedre molbohistorie; men det er det ikke.

Vi har altså sendt opgaven med at kontrollere ”borgernes” adfærd i forbindelse med parkering ud til andre kommuner.
Det betyder også at vi sender ”pengene” til andre kommuner og i øvrigt også arbejdet med at løse opgaven ud af kommunen.

Borgerlisten har et godt forslag:
Drop kontrolafgiften og giv parkeringen fri i Grindsted. Den har ingen berettigelse mere. Det kunne ”måske” også hjælpe handelslivet lidt??

Med venlig hilsen
Ole Marcussen, Borgerlisten – Din stemme i Billund byråd.