Læserbrev: Socialt og uddannelsesmæssigt ansvar


Der er rekordhøj beskæftigelse indenfor byggebranchen, industrien osv. Det er rigtig fed læsning, og bør gavne vores unge på erhvervsuddannelser, når de skal ud at søge lærepladser.

De kommende år kommer der endnu mere fokus på, at få unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse.

Vi mener, at vi som kommune, har en forpligtigelse til at sørge for, at vores udbudte opgaver bliver underlagt en klausul, eller anden socialt og uddannelsesmæssigt ansvar, så de større opgaver er bundet op på, at der er lærlinge tilknyttet projektet.

Virksomhederne efterspørger faglært arbejdskraft, og derfor giver det mening, at vi som kommune har nogle forventninger til dem som byder på opgaverne.

Vi er en kommune, som har stor fokus på bosætning, og det at vi har fokus på den unge generation, kan være med til at de unge søger til vores kommune for at få netop en læreplads.

Der er stor forskel på brancherne, om der er mangel på lærepladser eller der er mangel på lærlinge. Fokussen på erhvervsuddannelserne skal gerne være med til, at der bliver pres på lærepladsudbuddet.

Vi er som kommune ikke lige så hårdt ramt på lærepladsandelen, som man ser på landsplan, hvor der i september er mere end 16.000 som leder efter lærepladser. Alligevel skal vi kigge langsigtet, og der skulle vi gerne se en tendens, at erhvervsuddannelserne får vækst, og dermed vil der, hvis ikke allerede nu, men på sigt, komme til at mangle lærepladser. Vi mener, at vi bør overveje om vores kommunale projekter der kommer i udbud, skal være underlagt nogle krav og klausuler. Det er en diskussion værd.

Venlig hilsen
Brian Nissen, Filskov og Jane Albinus Borg Kjær, Hejnsvig
Kandidater til byrådet for Socialdemokratiet