Læserbrev: SOSU-sygefravær skal sænkes!


I forrige uge offentliggjorde CEPOS en undersøgelse, hvor man undersøgte sygefraværet blandt SOSU personalet i de enkelte kommuner. Samtidig var det beregnet hvor meget man kunne spare i kommunen, hvis sygefraværet kom ned på niveau med de kommuner med mindst fravær.
Sygefraværet i Billund Kommune blandt vores SOSU-personalet ligger iflg. undersøgelsen på 6,7%. Hver fuldtidsansat har i gennemsnit 15 sygedage, og med 336 SOSU-medarbejdere, betyder det, at der hver dag er 23 medarbejdere væk på grund af sygdom. Hvis Billund Kommune kom ned på samme sygefravær, som de 5 kommuner med det laveste fravær, kunne man spare 2.241.360 kr. – svarende til 5 medarbejdere.
Det skal sige at de 5 kommuner med det laveste sygefravær blandt SOSU-personalet ligger omkring 5%. Det synes jeg faktisk også lyder af et meget højt sygefravær, men bare ved at få sænket vores sygefravær blandt SOSU-medarbejderne, kan ansætte yderligere 5 SOSU-assistenter. Et mål kunne være 2,5% i stedet. Hvad kunne vi ikke få ud af, at få sygefraværet helt derned? Gladere medarbejdere og bedre service overfor borgerne!
Med et sygefravær på 6,7% er der et eller andet galt med arbejdsmiljøet på vores plejecentre, og det kan vi ikke være bekendt overfor vores medarbejdere. Jeg ved at man i øjeblikket er ved at indføre decentral ledelse på vores plejecentre, og jeg tror og håber på det kommer til at hjælpe med mere synlig ledelse på vores centre, men kan det flytte os hele vejen. Der er pres på vores ressourcer på ældreområdet. Der bliver flere ældre, og de er mere plejekrævende, når de kommer på vores plejecentre. Vores medarbejdere kan ikke løbe stærkere, og mange gange hører man om, at de slet ikke bruger deres tid på at passe de ældre, men tid på unyttig registrering og dokumentation af deres arbejde.
Vi skal have arbejdsglæden tilbage til vores SOSU-medarbejdere, og sikre mere tid arbejdet med borgerne, hvor medarbejderne kan bruge deres kompetencer på det, det hele drejer sig om – at sikre en tryg og værdig alderdom for vores ældre medborgere. Vi skal vise medarbejderne mere tillid og mindre kontrol – det vil give både højere kvalitet og effektivitet.
Vi skal selvfølgelig vide, hvad vi gør, og det betyder at vi skal være bedre til at identificere behov for dokumentation, og hvor der ikke er behov for dokumentation. Unødige registreringer, som tager tid fra den personlige pleje og omsorg skal afskaffes.
Vi skal have arbejdsglæden tilbage til vores SOSU-medarbejdere, og sikre tryghed, værdighed og respekt i mødet med den ældre.

 

Med venlig hilsen

Allan Munk Nielsen, gruppeformand, (Kons.) Billund Byråd.