Læserbrev: Stor tilfredshed med den øget fokus og interesse på socialområdet


Danske Handicaporganisation og Handicapråd i Billund Kommune har med glæde og interesse læst læserbrevet som 4 Kommunalpolitikere har udsendt på BillundOnline.

Vi syntes der er perspektiv i deres holdning til socialområdet herunder psykiatrien og imødeser med stor interesse deres fremadrettet arbejde for at skabe bedre forhold og vilkår på området.

Vi er spændt på hvordan I helt konkret over for landpolitikkerne og KL vil synliggøre jeres opfattelse af de manglende ressourcer på socialområdet.

Handicaprådet har et ønske om at der helt konkret tilføres flere varme hænder til områderne som erstatning for dokumentationsræset.

Vi forventer en synliggørelse af opprioriteringen i fremtidige budgetter, da I har det lokalpolitiske flertal, måtte dette være muligt. Områderne håber vi bliver tilgodeset, da vi også er af den klare
overbevisning af at områderne har været underprioriteret.

Vi håber at Handicaprådets ekspertise bliver inddraget i større omfang og så tidligt som muligt, da Handicaprådets bagland indeholder stor ekspertise på flere parametre. Vi ser frem til et fremtidigt positivt samarbejde Kommunen og Handicaprådet imellem.

Med dette håber vi fremadrettet på mere fokus på det specialiserede område.

Med venlig hilsen
Jørn Skov Hansen Næstformand Handicaprådet Billund (nr. 2 fra venstre)
Allan Weingardt Handicaprådet Billund (nr. 3 fra højre)
Bjarne Jensen suppleant Handicaprådet Billund (nr. 1 fra højre)
Frank Mikkelsen Danske Handicaporganisationer Billund (nr. 1 fra venstre)
Mette Andersen Handicaprådet Billund (nr. 3 fra venstre)
Gert Weingardt Handicaprådet. (nr. 2 fra højre)