Læserbrev: Super skønt med de nye legepladser, men glem ikke de gamle!


I starten af juli måned deltog jeg i et arrangement i anlægget i Billund, hvor kommunen havde inviteret interesserede til at deltage i en workshop, hvor vi kunne komme med input til, hvordan den nye legeplads skal udformes. Legepladsen bliver en såkaldt ’destinations legeplads’, som vil være en større legeplads, som virkelig har noget at byde på for forskellige aldre og et udflugtsmål for hele familien. En spændende ting, som blev fortalt var, at man vil tage udgangspunkt byens historie og lave nogle små referencer dertil. Samme filosofi er der for nye/kommende tilsvarende legepladser i Filskov, Stenderup-Krogager og i Grindsted (i hhv. Østbyen og Sydtoften). Lad os håbe på, at man bruger Grindstedbanen som historisk reference – jeg har jo i øvrigt et stort håb om at man ikke blot laver banen om til en sti, men beholder skinnerne og etablerer sti imellem dem – dermed vil man også kunne bruge strækningen til skinnecykling imellem Krogager og Grindsted – se det vil der være ægte legeværdi i!

Arrangementet var virkeligt godt og repræsentanterne fra kommunen havde passion for området og var oprigtigt interesserede i at høre de forskellige gode input borgerne havde – stor ros til kommunen og de ansatte for denne positive involvering.

Men glem ikke de gamle legepladser!

I den overordnede legepladsstrategi vil man løbende nedlægge de små legepladser. Det er uden tvivl med sigtet at sparre penge til vedligehold og tilsyn. De små legepladser har en vigtig funktion for især de mindre børn, som let kan løbe ud og lege lige i nabolaget eller på vendepladsen f.eks. imens forældrene laver aftensmaden. Jeg ved godt, at mange nu om dage selv har gyngestativ og trampolin i egen have, men på de små legepladser møder børnene andre børn og knytter venskaber – det har en virkelig stor værdi.

Jeg har desværre hørt fra flere borgere rundt i kommunen, at de er bange for at melde fejl på de små legepladser, da de oplever, at kommunen så blot fjerner den defekte legeaktivitet frem for at reparere den. – Her skal borgeren kunne have tillid til, at kommunen naturligvis udbedrer fejl som meldes ind, så ingen børn kommer til skade men i stedet kan fortsætte legen.

Jeg er ikke blåøjet og tror vi kan have en legeplads på hver eneste vendeplads i hele kommunen, men jeg vil kæmpe imod at der fjernes for mange af de små legepladser.  Kommunen bør naturligvis være helt åben omkring hvilke af de små legepladser, som har en fremtid. Dette også fordi, mange netop har købt hus og bosat sig i områder med lokale legepladser og dermed ikke skal holdes for nar og blot få fjernet legepladserne efter kort tid. Derfor må der laves en langsigtet helhedsplan – især med tanke på, at vores kommune er for børnene.

Jeg ser frem til de nye spændende destinations legepladser samt en kortlæggelse og en gennemsigtighed i forhold til bevarelse af så mange som muligt af de små lokale legepladser.

De bedste hilsner

Martin Alminde Friis, kandidat til byrådet for Lokalpolitisk Forum Billund kommune.