Læserbrev: Svar til Henning Sejer Madsen


Kære Henning

“Giver det mening ?” spørger du. Det håber vi da, at det gør for dig, da du selv har stemt for budgetforliget sammen med resten af byrådet.

Du har fuldstændig ret i, at vi lige har renoveret Engbo i Krogager for 3,7 mio. kr. Baggrunden for det er masterplanen, der blev lavet for en del år siden, masterplanen er en samlet plan for at få renoveret alle vores plejehjem i kommunen. Da vi gik i gang med dette, kunne ingen vel forudse, at vi ville stå over for så massive økonomiske udfordringer på familie- og anbringelsesområdet samt på handicap- og psykiatriområdet som vi har gjort.
Det har vi helt nødvendigt fået rettet op på med budgetforliget, som Dansk Folkeparti stemte for.

Baggrunden for at samle korttidspladserne er, at der i forvejen foregår genoptræning på Sydtoftens Plejecenter. Derfor blev det i budgetforliget besluttet at samle disse sammen med rehabiliteringspladserne til gavn for borgere og medarbejdere. Konsekvensen af dette for Engbo fremgik klart af budgetmaterialet, som du også har fået.

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget var det tydeligt for samtlige byrådspolitikere at udvalgene efterfølgende havde en opgave med at få deres budgetter helt i balance. Vores opgave i Voksenudvalget lyder på, at vi har en ubalance på 7,3 mio. kr., som skal findes. Det er et beløb vi ikke bare kan vente et eller to år med at finde, fordi vi i så fald vil overskride vores serviceramme. Nu ved vi, af gode grunde ikke, hvordan Dansk Folkeparti har det, men der hvor vi kommer fra, arbejder vi for at overholde den økonomiaftale, som KL og regeringen har aftalt på vegne at alle kommuner i Danmark. Det er en naturlig del af det politiske ansvar, man har som kommunalpolitiker, og som i øvrigt også fremgår af vores budgetforlig.

Det er ikke forvaltningens skyld, at vi er kommet frem til , at vi har mange plejeboliger i Billund kommune. Forvaltningen er af formanden for Voksenudvalget (Robert) blevet bedt om at undersøge, hvordan det kan være at borgerne ikke oplever en bedre service på ældreområdet, end ældre i kommunerne omkring os, selvom vi ligger højt i forhold til udgifterne hvis sammenligner med de samme kommuner..
Resultatet af den undersøgelse viser så, at det skyldes, at vi har 40 plejeboliger for meget i forhold til andre kommuner i Region Syddanmark. Vi har bestemt ikke noget imod, at vi lægger højt på vores nøgletal for ældreområdet, men vi så gerne, at vores ældre borgere så også oplever at de får noget for pengene.
Sidst men ikke mindst, vil vi opfordre til, at man udnytter den høringsfase, der pågår lige nu.

Med venlig hilsen

Robert Terkelsen
Formand for voksenudvalget (V)

Kris Jensen Skriver
Næstformand for Voksenudvalget (A)