Læserbrev: Tak for 2018


TAK FOR 2018

2018 går på hæld, og mit første år som byrådsmedlem er ved at være gået. Året har budt på mange gode resultater. Heriblandt en styrkelse af kommunens handelsliv, et forbedret dagpasningsområde og beslutninger omkring bymidten i Billund, der bl.a. har medført, at kastanjerundkørslen bevares.

Som bekendt er intet dog sort-hvidt i politik. Dilemmaerne er mange. Kompromiser må indgås konstant. Og intet kan realiseres uden viljen til at give og tage. Derfor glæder det mig også, at centrale rundkørsler i Billund nu vil blive gjort mere trafiksikre. Særligt fordi det i praksis var umuligt at undgå en lukning af tunnelen under Grindstedvej. Jeg er ligeledes fornøjet med den ambitiøse legepladsstrategi, som det forrige byråd vedtog for knap to år siden, selvom den rundt omkring har vakt forståelig bekymring for de små legepladser i kommunen. Forhåbentlig kan den problematik inden længe løses på bedst mulig måde!

I det hele taget ser jeg frem til i det nye år fortsat at kunne medvirke til gode resultater til gavn for vores fælles velfærd og kommunens fortsatte vækst.

Det vil være særligt vigtigt for mig, at vi fortsat gør det attraktivt at drive virksomhed her. Det er nemlig hele fundamentet for væksten og velfærden i vores kommune. Samtidig finder jeg det også væsentligt, at vi i fællesskab bliver bedre til at finde de gode løsninger. Det handler om mennesket før systemet, og derfor er det afgørende med en effektiv borgerinddragelse.

Godt nytår!

 

Peter Hjorth Fredensborg, Billund

Byrådsmedlem for Venstre