Læserbrev: Tak for denne gang i politik


JV har en relevant artikel omkring fravær fra byrådsarbejdet, som virkelig sætter spørgsmålet i debat: Er der plads til politik og have et fuldtidsarbejde ved siden af?
Det burde der være, ud fra et 7-16 tidspunkt og den måde man har planlagt møder i denne valgperiode.
For mit vedkommende har jeg haft 3 afbud om året, ialt 12 afbud ud af ca. 100 møder, på 4 år på i denne valgperiode – er det for mange?

Vigtigt er det at byrådet er repræsenteret af af et bredt grundlag af borgerne, og at man kan få både familieliv og arbejdsliv til at passe ind i planlægningen.
Det er prisværdigt at der er så mange der ønsker at stille op til dette hverv, vi har virkelig brug for at få ledelse og politik ændret, til fordel for de borgere som bor i vores kommune.

På de seneste 4 år har jeg haft afbud på 2 byrådsmøder, er det et fokus punkt? Hvorfor fokuserer JV ikke på de mange minutter de enkelte byrådsmedlemmer har brugt til at argumentere for politik og udvikling i vores kommune. Vi har desværre et stort tavst flertal, som gør, at den demokratiske debat stort set ikke har været tilstede i de sidste 4 år. Det kan der gøre op med ved det kommende valg.

20 gode og spændende år i det politiske er det blevet til for mit vedkommende, en fantastisk politisk rejse fra “gamle” Billund kommune, til det nye med sammenlægningen med Grindsted i den nye kommune. Havde dog gerne set vi havde fået et par kommuner mere med, desværre var der ikke vilje, snarere modvilje, herfra kommunes side til en større kommune. Har altid haft en taknemmelighed over at repræsentere de, som har stemt på mig i alle årene og været glad for hver dag i byrådsarbejdet.

Nu venter der et vigtigt valg den 21. november og jeg håber I stemmer på de kandidater, som ønsker at få en politisk dagsorden og en ledelsesform, der giver mere frihed og glæde til medarbejderne, samt en udvikling i kommunen som er til glæde for os borgere.

Jeg vil naturligvis anbefale de fantastiske kandidater, som er på den konservative liste. De er alle dedikerede til det politiske arbejde og vil stå for en politik, som vi alle kan nyde godt af i mange år.

Ønsker et godt valg og endnu engang mange tak for denne gang.

 

Venlig hilsen

Kim Gosvig Hansen
Byrådsmedlem konservative