Læserbrev: Tak for dialogen


I løbet af 2018 har vi været en tur rundt i samtlige byer i kommunen. Det er blevet til besøg i forskellige haller samt ved en lokal købmand. Vi vil gerne takke de borgere, som vi har mødt rundt omkring. Derudover vil vi gerne takke for den åbenhed, som vi har mødt i forbindelse med vores besøg. Vi har rundt omkring i kommunen mødt borgere med mange gode input og indspark til det politiske.

Vi har oplevet nogle engagerede borgere, der har haft en klar holdning og mening. Det giver rigtig god mening for os som byrådspolitikere at komme rundt og lytte til folk.

Derfor skal der lyde en tak både til Grindsted, Billund, Hejnsvig, Vorbasse, Filskov, Sdr. Omme og Stenderup/Krogager for mange gode input. Vi vil ligeledes klart sige, at vi altid står til rådighed for ideer, kommentarer, input eller noget helt fjerde, så vi fortsat sammen kan arbejde sammen på at skabe en endnu bedre kommune.

Skrevet af:

Kris Jensen Skriver og Simon Nicolajsen Jørgensen

Byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet