Læserbrev: Tid til udskiftning på borgmesterkontoret


I dag afholdes der kommunalvalg i Danmark. Det er her, på denne dag, at det afgøres, hvorledes rammerne for vores alles hverdag i Billund Kommune skal formes i de næste fire år.

Hos Det Konservative Folkeparti er vi meget opmærksomme på, at Billund Kommune er vores alles hverdag. At det er her hverdagen har sit udspring og livet leves.

Derfor har vi sat en dagsorden for vores kampagne, der ene og alene har til formål, at afhjælpe så mange udfordringer i hverdagen som muligt. En kampagne der allerede så sit lys i starten af dette år med udarbejdelsen af den liste af kandidater, vi mener, har den rette vilje og stærke dedikation til at udgøre det kommende byråd….. eller mere præcist så den sit lys for nu snart fire år siden, da vi selv undlod at tiltræde den konstituering, der pegede på Ib Kristensen som borgmester.
Siden da har vi ført en indædt kampagne for, at indføre sande konservative værdier som ordentlighed, respekt og – ikke mindst – ansvarlighed i kommunens daglige virke. Til stadighed har vi oplevet at den øverste ledelse, har været fuldstændig blotlagt for vilje til samarbejde og dialog, og herigennem opnå borgernære resultater til fordel for hele kommunens fortsatte udvikling.

Et udtalt ønske om at ændre dette faktum, er et væsentligt punkt i vores kampagne, for at sikre os en åben og gennemsigtig forvaltning, der besidder den rette respekt for kommunes borgere og medarbejdere.

Derfor er tiden nu moden til en udskiftning på borgmesterkontoret. Og til at sikre os en fremtidig stabil og åben ledelsesstil i kommunen, har vi i Allan Munk Nielsen en kompetent og visionær borgmesterkandidat. En stærk kandidat der ikke – som andre – finder sit kandidatur i personlige ambitioner, men derimod har sin tilgang til embedet i det ønske en enig generalforsamling bad ham tiltræde!

Hos Det Konservative Folkeparti vil vi Billund Kommune. Vi vil være en aktiv del af kommunens udvikling. Derfor arbejder vi hårdt på, at sikre en konstant udvikling indenfor iværksætteri og innovation, samt en bosætningsstrategi der rent faktisk virker, og er til vores alles bedste, så vi kan tiltrække væsentlig flere nye tilflyttere end de små 400, det er lykkedes den nuværende borgmester over de sidste 10 år!

Skal vi sammen lykkedes med at udvikle Billund Kommune, er det en nødvendighed, at tage de langsigtede briller på. En klar konservativ politik indenfor børns, unges og ældres trivsel er ligeledes en markant del af vort valgprogram. Og når vi hertil lægger klare signaler om, at vi ønsker en bibeholdelse af det nuværende beredskab, en udvikling af den kollektive trafik, en udbygning af fritids- og kulturtilbud, samt en bedre udnyttelse af kommunens økonomiske medvind, tegner der sig et helhedsbillede af den hverdag vore syv dybt engagerede kandidater så brændende ønsker at tegne… sammen med dig!

Men de gør det ikke alene…. vore syv kandidater. Skal vi lykkedes med vores ønske om fortsat udvikling af Billund Kommune til fælles gavn og glæde, har vi brug for DIN stemme. Rammerne har vi….. og de forpligter. Så vil du ligeledes være med til at #gørnogetgodtbedre, kan jeg kun anbefale dig at sætte dit kryds ved liste C – Det Konservative Folkeparti.

Med ønsker om en sikker fremtid og et godt valg

Martin Skov Jakobsen
Formand
Billund Konservative Vælgerforening