Læserbrev: Til ejerne og lederne af Dupont


Igennem en menneskealder har borgerne i Grindsted måttet leve med en af Europas største kemikalieforureninger – direkte på deres dørtrin.

Stoffer, som er stærkt giftige, fremkalder blandt andet cancer, skader nyrerne, skader fostre, skader DNA og ødelægger menneskers hjerner er af den fabrik, De nu ejer og driver i Grindsted.

Forureningen har ødelagt grundvandet under byen og fosser ud i byens vandløb. Herfra føres det videre ud i fredede og beskyttede naturområder. Det samme sker i Kjærgård Plantage, ved den jyske vestkyst, hvor kemikalierne løber ud i stranden og ud i Nordsøen.

I øjeblikket undersøger de danske myndigheder, om forureningen kan formodes at have skadet os, der bor i området. Altså om der er en overhyppighed af sygdomme eller genetiske defekter etc.Noget som i givet fald vil give både vores by, området og virksomheden megen negativ omtale.

Vi er klar over, at det for længst er afgjort, at virksomheden ikke juridisk set kan gøres ansvarlig og dermed pålægges at betale for oprensning af den massive forurening.

Men myndighederne har nu fundet frem til tekniske metoder, der over en årrække kan oprense grundvandet og fjerne de stoffer, der er i det.

Samtidig er det konstateret, at en stor international koncern med hovedsæde i Sydjylland har forurenet et kystområde på tilsvarende vis og med meget lignende stoffer. Det drejer sig om Danfoss. En stor og succesfuld virksomhed med et positivt internationalt brand.

Forureningen deponeret fra Danfoss, ligger ikke i nærheden af beboelse, men i et naturområde, hvor fra forureningen løber ud i Østersøen.

Danfoss er blevet klar over forureningens omfang. Det har fået ledelsen til at indgå i et nært samarbejde med miljømyndighederne.  Virksomheden er også indstillet på at påtage sig et økonomisk ansvar for undersøgelser og oprydninger. Ikke fordi den juridisk kan pålægges det, men fordi ledelsen mener, man har et moralsk ansvar for både lokalområdet og for miljøet.

Det har allerede givet massiv positiv omtale og yderligere forstærket koncernens brand.

Vi vil som borgere i Grindsted appellere til, at Dupont erkender, at koncernen har et tilsvarende moralsk ansvar for sine gamle forureninger og indgår i en positiv dialog med de danske miljømyndigheder.

Ved siden af det store afkast, der er af produktionen på fabrikken i Grindsted, vil oprydningen takket være de danske myndigheders udvikling af metoder være økonomisk overkommelig.

Vi er bekendt med Duponts målsætning om en høj grad af etisk adfærd – herunder at virksomheden ønsker at beskytte planeten og vores miljø. Vi indgår meget gerne i en dialog med deres virksomhed og håber på et positivt og fremadrettet svar fra Dem.

 

På borgergruppen i Grindsteds vegne

Susanne Mathiesen