Læserbrev: Trafikafvikling, trafiksikkerhed og borgerinddragelse


Når jeg kommer rundt i kommunen, undrer jeg mig nogle gange over ’hvorfor har man lige valgt den hastighedsbegrænsning lige netop her’ eller ’sikke dårlige oversigtsforhold der er her’, men i hverdagstravlheden bliver det som regel ikke til mere end en tanke.

Herunder nogle eksempler på de ting, jeg undrer mig over, når jeg kører rundt i Billund By og hvor jeg tænker, der er plads til forbedringer:

Engdraget, Billund:

Det virker ikke fornuftigt, at en meget stor del af trafikken fra Lillevang, Tingstedet og Tuen ledes lige forbi Billunds Børnehaver og Fritidsklubben Gården via Engdraget. Boligområderne burde fra start have være koblet bedre sammen således, at Tingstedet og Lillevang ikke endte som blinde veje – dermed ville det store boligområde have haft hele fire mulige veje, at fordele til/fra-trafikken på.

Hovedgaden v/NETTO:

Når jeg handler i NETTO og vil ud fra P-pladsen, bekymrer det mig at oversigtsforholdende til Hovedgaden mod højre er ikke-eksisterende og man er nød til, med forsigtighed, at trille ud på cykelsti og fortov. – Kunne man f.eks. undersøge muligheden for, at sætte et trafikspejl op.

Måske kommunen proaktivt skulle lave en årlig temadag, hvor borgerne kan komme med forslag til forbedringer. Lad os sætte den kommunale trafik højt – lave events for børnene, hvor de lærer om sikkerhed på cyklen eller løbehjulet, servere kaffe til de voksne og invitere til en snak om mulige forbedringer i hvert vores lokalområde. Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste som i en travl hverdag lige får skrevet en mail til kommunen med gode ideer og input. Ligesom jeg bestemt også er sikker på, at borgerne som bevæger sig rundt i hverdagen i vores skønne byer absolut vil opdage trafikale situationer, som kan gøres sikrere og lettere – og det er ærgerligt, at der ikke bliver delt og handlet på det.

De bedste hilsner

Martin Alminde Friis, Byrådskandidat, Lokalpolitisk Forum