Læserbrev: Tunnelsyn og sognerådstænkning – og Hærvejsmotorvejens endeligt?


Mads Helbo, tak for din replik, og dine ganske ”fascinerende” argumenter for Hærvejsmotorvejens berettigelse.

Du anfører, at en international lufthavn bør understøttes af en motorvej – blot fordi lufthavnen har ”lagt nogle meget interessante fremtidsplaner”. Hvorfor dog det, hvis behovet ikke er der? Planerne er fra før corona-pandemien, og trafikprognoserne for luftfart og landtransport bør naturligvis genberegnes med effekterne herfra, klimaudfordringerne m.m. Resultatet vil udvise faldende trafiktal, og endnu mindre behov for en motorvej.

Dertil slår du til lyd for, at infrastrukturudvikling uden for de større byer ikke konsekvent skal besluttes ud fra samfundsøkonomisk rentabilitet. Et ret besynderligt argument, da økonomien er regulator for ca. al  samfundsudvikling, herunder årsagen til bl.a. uværdige forhold overalt inden for det sociale område. Milliardinvesteringer besluttet ud fra denne tænkning fremstår økonomisk uansvarlige, og sognerådsagtige!

Endelig peger du på en linjeføring øst om Billund, fordi du har forståelse for de mennesker i Billund, der vil blive plaget af motorvejsstøjen. Og du finder det ikke ynkeligt, at mange mennesker – som du – ønsker en linjeføring, der blot flytter støjen ud af ”egen baghave”. Mere sognerådstænkning, fra fattigste skuffe; hvad med borgere i fx Vandel og Randbøl? Du går gerne efter luftige gevinster, mens andre småbyer, privatøkonomier, naturen, miljøet m.fl. må leve med de massive negative konsekvenser i al fremtid.

På et punkt er vi dog enige, nemlig behovet for snarlig afklaring. Og den er nok netop lige kommet. For heldigvis tyder alt på, at Luksusmotorvejen nu bliver lagt i graven, i al overskuelig fremtid. Transportminister Benny Engelbrecht citeres i flere medier den 28. juli for ikke at ville medtage motorvejen i regeringens oplæg til efterårets infrastrukturforhandlinger – med gode begrundelse, at projektets samfundsøkonomi ”er så dårlig, som den er”.

Det er klog tale, og en logik enhver med selv beskeden økonomisk indsigt vil kunne forvisse sig om – blot ved at læse fx VVM-undersøgelsen om projektet, og især ved at læse mellem linjerne og konstatere de store mangler. Dertil kan man forholde sig til virkeligheden, fx ved at komme rundt i landet og opleve reel trængsel samt tage seriøst fat på klimaudfordringerne.

Venlig hilsen

Henrik Rask, Billund