Læserbrev: Udvikling i landsbyerne


Den 16. november 2021 er der valg til byrådet. Den socialdemokratiske kandidatliste er utrolig spændende og jeg er stolt over at kunne være en del af holdet.

Jeg er glad for den udvikling, vi ser i Grindsted og Billund. Her investeres der i udvikling og fornyelse, hvilket er godt, for det skal være attraktivt at være bosat i vores kommune.

Der investeres i alt fra lige ungdomsuddannelse, det gode børne- og unge liv og der er fokus på, at børnene og de unge har mulighed for at kunne være sammen socialt – også i deres fritid.

I landsbyerne er vi selvfølgelig glade og stolte af, at være del af en så innovativ kommune.

Men vi lever en mere usikker tilværelse i landsbyerne. Vi er meget afhængige af, at vi udvikler os og er attraktive for børnefamilierne især.  Vi skal fastholde fokus på, at en investering i vores lokalsamfund, skaber mangfoldighed i kommunen og gør os endnu mere attraktiv som kommune. Øget bosætning i landsbyerne gør, at vi fastholder fødekæden til pasningstilbud, skole, fritidsliv og indkøbsmulighederne lokalt.

Vi kan ikke få alt i landsbyerne, men jeg vil gerne, at vores landsbyer har nogle muligheder som kan gøre, at vi også i fremtiden er attraktive i enhver henseende. Vi skal i landsbyerne være innovative, og kommunen skal være en aktiv medspiller i vores udviklingsmuligheder.

Vi skal have nogle tiltag til landsbyerne, som kan være med til at gøre dem unikke.

Til et attraktivt landsbyliv hører i min optik, at man har sociale samlingssteder som f.eks. et fritidscenter eller en hal hvor børn i alle aldre – og voksne, mødes og der skal være de tilbud som efterspørges.

At man har klubtilbud til vores børn fra 4 klasse og op. En ungdomsklub er lige så vigtig i Filskov som i Billund og Grindsted – børn og unge har brug for understøttende fællesskaber.

Jeg har gennem de seneste 3 år ihærdigt arbejde på, at der bliver etableret en ungdomsklub i Filskov – det er desværre endnu ikke lykkedes – det er ikke i orden – det skal være en af mine mærkesager, når jeg kommer i byrådet at få etableret et sådant tilbud i byen.

I landdistrikterne er vi kendte for, at have et godt socialt fællesskab, samt at løfte i flok. Det skal vi fortsætte med, men vi har også brug for kommunal hjælp.

Så jeg vil arbejde for, at kommunen fortsætter med at understøtte vores lokalsamfund, gerne med investering i øget bosætning og iværksætteri. Vi har allerede naturen, så vi skal have skabt yderlig interesse for vores landsbysamfund.

Jeg vil gerne være med til, at vi er en hel kommune, hvor hver en lille by er attraktiv at bo og leve i. Derfor vil jeg altid sætte en ære i at gøre opmærksom på vores behov – også herude på landet.

 

Med venlig hilsen

Brian Nissen, Filskov, Byrådskandidat for Socialdemokratiet