Læserbrev: Undersøgelser, undersøgelser og for lidt handling


Allerede i 2004 fortalte de ansvarlige fra Ribe amts miljøafdeling offentligt, at en fane af kemikalier bevægede sig fra den gamle losseplads udenfor byen og ind mod åen og Grindsted by. Det har Region Syddanmark så igen fået bekræftet med de eksisterende og nye boringer, der er lavet mellem åen og lossepladsen. Faktisk så er mange af stofferne løbet hurtigere mod åen, end man troede de ville.

At der i de mellemliggende 18 år intet som helst er sket i forhold til oprensning, hverken på den ene eller den anden side af åen, er jo en jammer. Det kan man kun sige noget skidt om. Og lige så meget skidt kan man sige om, at myndighederne ikke i mellemtiden i det mindste har brugt tiden til at få taget hul på at få fastsat grænseværdierne for de stoffer, der uvægerligt vil komme fra lossepladsen.

At få losseplads-forureningen kategoriseret som generationsforurening, så der kan renses op, afhænger øjensynligt nu af, at der som en politisk beslutning fastsættes grænseværdier for stofferne. En langsommelig og videnskabeligt set meget tvivlsom proces.

Samtidig vil vi argumentere for, at grænseværdierne for de enkelte stoffer i virkeligheden er ligegyldige. For ingen ved hvad cocktailvirkningen er af den blanding af stoffer, der er tale om. Det er den samlede belastning, der er det store problem.

Samtidig har al erfaring vist, at kemikaliers skadelige virkninger ofte først erkendes lang tid efter, at man har taget dem i brug. Se bare det senest erkendte kæmpestore problem med PFAS. Eller de pesticider som i stigende omfang findes i vores grundvand og drikkevand.

I Borgergruppen har vi siden gruppens start været frustrerede over langsommeligheden i de processer, der skal føre til oprensning. Vores frustration er ikke blevet mindre. Vi håber på snart at se konkrete handlinger! At der sættes nødvendig økonomi af og udvikles på metoder. Og det kan kun gå for langsomt.

Venlig hilsen
Susanne Mathiesen, Grindsted – på vegne af Borgergruppen i Grindsted