Læserbrev: Værdig ældrepleje!


Desværre så står kommunerne overfor store udfordringer med at rekruttere nok medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet – her i Billund Kommune er antallet af ufaglærte i ældreplejen steget fra 9% i 2017 til 28% i 2021!

Det er en meget bekymrende udvikling. 

Kompleksiteterne hos de ældre er stigende og det kræver uddannelse at give pleje og omsorg af høj faglig kvalitet. 

Hvis ikke vi gør en aktiv indsats, vil vi komme til at mangle hænder til at hjælpe, pleje og yde omsorg for vores ældste borgere. Vi får flere og flere ældre, samtidigt med at en stor gruppe medarbejdere snart går på pension og der er et relativt lavt optag på social- og sundhedsuddannelserne.

Som led i Finansloven for 2021 blev Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at afsætte 425 mio. kr. i 2021 og endnu flere penge i årene frem.

Kommunerne skal anvende pengene til ansættelse af erstatningspersonale, under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Pengene er varige, så kommunerne vil – i takt med at deres ufaglærte personale bliver uddannet – kunne ansætte mere uddannet personale, end det er tilfældet i dag. 

En god og nødvendig beslutning. Men det forudsætter, at det er attraktivt at arbejde som social- og sundhedshjælper/assistent.

Vi mener, der kun skal være ufaglærte i ældreplejen, som er optaget på SOSU-uddannelsen. 

Mange ufaglærte stopper kort inde i deres ansættelse. 

Hvis vi i Billund gav dem en mulighed for et videre uddannelsesforløb inden for 6 mdr. og samtidig sikrede, at de 6 mdr. blev brugt til en kvalificeret oplæring i basal ældrepleje og ikke mindst social omgang med ældre, så ville medarbejderne få en ordentlig løn og et bedre arbejdsmiljø. 

Regeringer har nedsat en task force, som bl.a. kommer med følgende anbefalinger; 

At kommunerne ansætter elever allerede på grundforløbet, og ikke først på hovedforløbet i praktikforløbet. Ved at tilbyde eleverne løn, allerede inden de når praktikken, kan kommunerne imødekomme det høje frafald mellem grundforløb og hovedforløb. 

At kommunerne fortsætter arbejdet med at sikre, at flere medarbejdere går på fuld tid, og at sygefraværet mindskes.

Vi skylder vores borgere og ansatte at tage denne bekymrende udvikling meget alvorligt. 

Vores ældre skal have kvalitet i pleje og omsorg også i fremtiden. Og de fagligt dygtige medarbejdere, der hver dag knokler i ældreplejen, skal have ordentlige arbejdsforhold. 

Det kræver, at vi får mulighed for flere fuldtids- frem for deltidsstillinger. At vi arbejder benhårdt på at få faglærte i ældreplejen i et udviklende og understøttende arbejdsmiljø. 

Ældrepleje kræver både tid og plads til faglighed for den enkelte medarbejder – vi skal huske på, at arbejdet rummer mange kompleksiteter som kræver faglig viden.

Venlig hilsen
Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, borgmesterkandidat og Kris Jensen Skriver, næstformand i Voksenudvalget, Socialdemokratiet Billund Kommune