Læserbrev: Velværd


Den 1. juni stemte vi om forsvarsforbeholdet i forhold til vores medlemskab af EU. Måske vi også kommunalt skulle søge mod et større samarbejde?

Velfærden og dermed økonomien er presset.

De kommende budgetforhandlinger bliver vanskelige, aftalen mellem regeringen og KL bliver med stram styring, og efterlader ikke plads til hverken store anlægs- eller serviceudvidelser.

Billund kommune er en af landets mindste kommuner, måske – kun måske vi skulle gøre op med det?

Vi er knap 27.000 indbyggere på et areal på ca. 540 km2, til sammenligning er to af vores naboer hhv. Vejle & Herning kommune ca. 120.000 og knap 90.000 indbyggere, og med et areal på hhv. 1066 km2 og 1323 km2.

Syd for Billund har vi Vejen kommune, med knap 43.000 indbyggere og et areal på 814 km2.

Tilsammen altså kun ca. 70.000 indbyggere, på et areal ca. på størrelse med Herning kommune, og stadig langt mindre end begge sammenligningskommuner når det kommer til indbyggertallet.

To store forvaltninger som kunne blive til en, masser af dobbelt funktioner som kunne spares væk – også politisk. Til gavn og glæde ikke mindst for velfærden.

Institutioner, skoler, plejecentre, handicap- og psykiatri kunne økonomisk prioriteres højere.

Jeg er valgt for også at søge de løsninger og muligheder der findes for at optimere velfærden.

Måske det også kunne løfte vores udsyn lidt, vi er til tider lidt navlebeskuende – ikke mindst i forholdet mellem de to centerbyer, og mellem land og by.

Vejenkredsen findes jo allerede, som opstillingskreds til Folketinget – måske der er en mening med det?

Så havde vi også allerede en motorvej i kommunen, to hold i SpeedwayLigaen osv…. Pjat, men fokus må være at få mest ud af velfærden til gavn og glæde for alle.

Måske du synes tanken er utopi, men skulle vi så ikke støtte hinanden i alt hvad der er bedst for vores forholdsvis lille kommune? Erkende at vi ikke kan alt, alle steder indenfor vores beskedne 540 km2? Vi kommer også til at gøre endnu mere op med nogle fysiske forhold og rammer i fremtiden, det er faktum!

 

De bedste hilsner

 

Ulrich Kristensen

Medlem af kommunalbestyrelsen i Billund Kommune

Lokalpolitisk Forum