Læserbrev: Vi skal satse meget mere på bosætning og iværksætteri!


Alle snakker vi, om at Billund Kommune skal have øget bosætning og iværksætteri, men det bliver for meget ved snakken!
Billund Kommune har lavet en befolkningsprognose, der viser en forventet stigning i folketallet på 767 borgere svarende til 3% frem til 2031. Det skal vi gøre meget bedre!

Vi skal turde investere massivt i, at få folk udefra til at få øjnene op for Billund Kommune, som et sted man slår sig ned, lever og arbejde og et sted man bliver boende, også når børnene er flyttet hjemmefra. Sidstnævnte bliver også lettere hvis børnene en dag vender hjem til kommunen igen.

Fra kommunens side investerer vi årligt 6 mio. i Børnenes Hovedstad, hvilket jeg er stolt af.
Jeg vil gerne, at vi tilsvarende investerer i øget bosætning og iværksætteri.

Øget bosætning giver flere skattekroner, mere liv til de mindre lokalsamfund, mere omsætning til købmanden, flere elever til skole, ligesom efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft også blive tilgodeset.

I Socialdemokratiet synes vi, at opgaven med øget bosætning og iværksætteri skal forankres i Billund Erhvervsfremme.
Lad de, der har ekspertisen, arbejde målrettet med at få folk hertil – også gerne nogle af vores mange indpendlere.
Vi skal tage godt imod nye og eksisterende iværksættere, der bidrager med innovative ideer. Vi ønsker, at der skabes nye erhvervseventyr og arbejdspladser.
Billund Kommune er ratet som en meget erhvervsvenlige kommune, men man må aldrig hvile på laurbærrene.

Det skal blive mere attraktivt at etablere og drive virksomhed i hele kommunen hvilket også skal være med til at tiltrække bosætning.

Med øget bosætning kommer også behovet for flere boliger og kommunen har planer om nye udstykninger til ca. 70 mio i hele kommunen.
Selv savner jeg alternative boligtyper som oldekoller, klyngebyggerier og flere bæredygtige byggerier som understøtter den grønne omstilling – kort sagt vores udbud skal være bredere end parcelhuse og lejligheder
Som politikere skal vi tænke langsigtet og mere utraditionelt i forhold til, hvordan vi ønsker at udvikle hele kommunen med bosætningsmuligheder – der skal være plads til forskellighed både i byen og på landet. Det skal vores lokalplaner også afspejle.

Ambitionerne om øget bosætning og iværksætteri skal endnu engang ikke blive ved snakken – de skal realiseres.

Venlig hilsen
Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet, Billund Kommune.