Læserbrev: Vi skal tale politik – ikke enkeltsager


Efter sommerferien går byrådet ind til budgetforhandlingerne. For de Radikale byrødder vil det mest skuffende resultat af forhandlingerne være et budget, der ikke giver borgere og medarbejdere i Billund Kommune et tydeligt billede af retningen og visionen for Billund Kommune. Så længe konstitueringsaftalen blot indeholder fordelingen af de politiske poster og et organisatorisk tiltag, er budgettet et af de steder, vi som politikere kan sætte en klar og fælles forpligtende retning for Billund Kommune. Det mener vi, Billund Kommune mangler.

En kommune er nemlig i grunden ikke så anderledes end så mange andre organisationer. Der er et behov for at kommunalbestyrelsen viser vejen og går forrest. Vi skal som kommunalbestyrelse foretage tydelige langsigtede valg – der også indebærer fravalg – så organisationen ikke tvinges til at hoppe fra tue til tue på daglig basis. Det er derfor et stort radikalt ønske, at vi ender med en flerårig budgetaftale bundet op på en klar politisk vision for Billund Kommune. Vi frygter et budget sammensat af godbidder til de involverede parter. Et budget, der risikerer at efterlade vores mange dygtige medarbejdere fra direktionen og ud i yderste led uden en tydelig retning for organisationen.

Ser vi i retning af nogle af de kommuner, hvor det går godt, er et af kendetegnende en tydelig linje og politiske ledere, der står last og brast om de store linjer – foran deres medarbejdere og borgere.

Den nuværende kommunalbestyrelse er heldigvis fyldt med engagerede og idérige politikere i alle partier. Desværre har vi en tendens til at reducere os selv og hinanden til sagsbehandlere, der – kan man frygte – interesserer sig mere for antallet af lys i lagkagen på plejehjemmet end de store linjer og rammer, som borgere og medarbejdere skal sigte efter og være stolte over. Det helt store politiske sommerønske for de to radikale byrådsmedlemmer, er derfor et bredt politisk og forpligtende samarbejde i budgetforhandlingerne. Vi skal tale politik – ikke enkeltsager.

Venlig hilsen

Ulrich Kristensen og Mads Søbye Helbo, medlemmer af Billund byråd for de radikale