Læserbrev: Vi tager ansvaret for den kommunale ungeindsats


Jeg må på vegne af hele Unge og Kulturudvalget sige, at vi er uforstående overfor Ole Marcussens udtalelse om manglende politisk involvering og interesse i etableringen af den nye forberedende grunduddannelse (FGU) og herunder den kommunale ungeindsats. Unge- og Kulturudvalget har stor politisk bevågenhed på begge områder og arbejder helhjertet på at sikre en FGU- skole i Billund kommune, samt at få styrket ungeindsatsen i Billund Kommune, så indsatsen bliver helhedsorienteret, sammenhængende og tværfaglig.

Man har med den nye politiske struktur og nedsættelsen af et decideret Unge- og kulturudvalg sendt et stærkt signal om vigtigheden af at have et stort politisk fokus på de unge mennesker i Billund kommune. En eventuel nedsættelse af et § 17 stk. 4 udvalg med samme fokus synes både overflødigt og med en risiko for at trække hele processen omkring etableringen af en ny ungeindsats ud.

Unge- og Kulturudvalget har især fokus på de centrale udfordringer på ungeområdet og er meget optaget af at finde de gode og velfungerende løsninger, der giver gode resultater på både kort og lang sigt. Men gode løsninger kræver god forberedelse, viden og ofte inspiration udefra. Vi har derfor været meget optaget af at lytte både indad til i forvaltningen og udad til andre kommuner, der på forskelligvis er lykkes med deres ungeindsats. Vi har stor tiltro og tillid til den styregruppe, der sidder og samler alle input og ved at der er et stort fokus på medinddragelse af både medarbejdere, ledere og udvalget undervejs i processen.

Unge- og Kulturudvalget har på seneste udvalgsmøde overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefalet, at Billund Kommune overfor Kommunekontaktrådet i Syddanmark stiller forslag om en FGU-struktur med en moderinstitution i Vejle og skoler i Grindsted, Fredericia, og Middelfart. Vi afventer derfor Økonomiudvalgets, Byrådets og i sidste ende Undervisningsministeriets godkendelse af denne FGU-struktur inden vi er sikret en FGU-skole i Billund kommune og kan tage fat på det videre arbejde i samarbejde med de tre andre kommuner.

 

På vegne af et enigt Unge-og Kulturudvalg

Stephanie Storbank (formand)