Læserbrev: Vi tilslutter os det spirende håb


Kære politikere

Vi venter i spænding!
Budgetforhandlingerne står for døren. Prioriteringer og strategier skal lægges. De høje ambitioner omkring Børnenes hovedstad skal indfries. Lad os så smede, mens jernet er varmt.

Med udgangspunkt i Billund kommunes dagtilbudspolitik, står der bl.a. nævnt følgende:
• Tryghed og omsorg er en forudsætning for barnets trivsel og udvikling.
• I dagtilbud er der gode relationer mellem ledelse, pædagogiske medarbejder, forældre og børn, hvor alle bliver set, hørt og anerkendt og inddraget.
• I dagtilbud er der attraktive vilkår for medarbejdernes muligheder for at løse kerneopgaven og medarbejderne skaber sammen arbejdsglæde så de trives fagligt og socialt.

Hvad er jeres strategi for at opnå ovenstående værdier, som kun er et udpluk af mange fra kommunens dagtilbudspolitik? Ifølge KORA ligger normeringen i Billund kommune på 8,2 børn pr. voksen i børnehaven, samt 4,7 børn pr. voksen i vuggestuerne. Og på trods af en lovning på 2 mio. kr. af Billund kommunes borgmester, Ib Christensen, er der stadig lang vej til de 24 mio. kr. årligt, som det ifølge kommunens egne udregninger tidligere på året (JV d. 27. maj 2018) kræver for at opnå BUPL’s anbefalinger på de 6 børn pr. voksen i børnehaven og 3 børn pr. voksen i vuggestuerne. I førnævnte artikel nævnes der også, at der er blevet præsenteret andre ”knap så dyre” scenarier for byrådet, disse så vi gerne blive præsenteret for kommunens borgere, herunder forældrene – altså ”familien Danmark som ynder at holde ferie …” (jf. BillundOnline.dk 14. marts 2018), som Lisbeth Østergaard tidligere på året mente, var medvirkende til den dårlige normering! Vi forældre vil da rigtigt gerne se, hvilke andre gode bud der ligger, så vi kan få bedre normeringer og arbejdsvilkår i børnehaverne.

Hvad er det vi vil her i kommunen? Vil vi satse 100% på Børnenes Hovedstad? Så lad os da gå ‘all in’. Lad os nu få tilført de midler, som det kræver at for at kunne kalde os Børnenes Hovedstad. Hvorfor går vi ikke forrest og viser andre kommuner, hvordan det skal gøres?
Lad os vise, at her i Billund Kommune VIL vi det bedste, vi vil være DE bedste!

I vores åbne brev tidligere på året udtrykte vi bekymringer for både børn og voksne i vores dagtilbud grundet de dårlige normeringer. Vi står stadig ved vores bekymringer og sætter stadig spørgsmålstegn ved Børnenes Hovedstad. Vi tilslutter os fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Billund Kommune, Annika Hundebøl Søndergaard.

Lad os nu indfri værdien omkring, at ALLE skal blive hørt!

Håbende hilsner fra
Ann Storbank Andersen og Charlotte Brink Bay