Lars Hansen appellerer eksklusion


OPDATERET 15:41 MED KOMMENTAR FRA ANNI MATTHIESEN

Hvis der er en der ikke giver op på sit liberale tilhørsforhold, må det være Lars Hansen fra Billund Byråd. Løsgængeren har netop valgt at anke Venstres eksklusion af ham fra sidste måned.

I sin begrundelse for anken af eksklusionen kritiserer Lars Hansen blandt andet igen de to sager (sammenlægningen af Søndre og Stenderup skole samt håndtrykssagen) som kommuneforeningen brugte som en del af begrundelsen for at smide Lars Hansen ud af partiet.

– En skolesag fra 2016 hvor 4 medlemmer fra Venstre stemte imod. Den sag blev vi enige om på et bestyrelsesmøde efterfølgende, at nu var den lukket. På trods af det bruger I den som et stærkt argument i jeres ‘’sag’’, skriver Lars Hansen i sin anke.

På samme måde fremhæver han også, at ingen – hverken fra byrådsgruppen eller det politiske bagland -kommenterede på håndtrykssagen, hvor Lars Hansen som det eneste Venstre-byrådsmedlem stemte imod statsborgerskabsceremonien, hvor den nye statsborger skal trykke hånd med borgmesteren.

– Direkte adspurgt havde Anni (Matthiesen, red.) ingen problemer med, at jeg havde stemt imod, skriver Lars Hansen. Det er dog ikke noget folketingsmedlemmet kan genkende:

– Dette er ikke en sag jeg blander mig i. Jeg er landspolitiker og det er fuldstændig op til Lars Hansen selv – både hvad han har sagt og hvad han har gjort. Det må han selv stå til ansvar for og altså ikke noget jeg har en holdning til, siger Anni Matthiesen (V) i en kommentar til at hun drages ind i Lars Hansens anke.

Anken for eksklusionen er stilet til generalforsamlingen i kommuneforeningen, som finder sted til foråret og som derfor først kan behandles til den tid. Derfor vil Lars Hansen altså sidde i byrådet som løsgænger indtil sagen er endelig afgjort.