Lokale lærere og pædagoger ikke udtaget til strejke


Billund kommune ser ikke ud til at blive berørt af en evt kommende storkonflikt. – i hvert fald ikke hvad angår pædagogerne og lærerne. Billund er nemlig ikke blandt de kommuner, som pædagogernes fagforbund, BUPL, og Danmarks Lærerforening har udtaget til at skulle gå i strejke fra 4. april – hvis ikke parterne i overenskomstforhandlingerne bliver enige.

Til gengæld er social- og sundhedsmedarbejderne  på tre af kommunens plejecentre udtaget til at skulle strejke. Det drejer sig om Sydtoftens Plejecenter, Ommecentret og Billund Plejecenter.