Mange forældre holder de yngste børn hjemme


Mens der på landsplan snakkes om at også børn i dagtilbuddene skal holdes hjemme, så har Billund kommune fået tal på hvor mange forældre og børn, der rent faktisk bruger de lokale dagtilbud her under nedlukningen.

Hos dagplejen er 85 pct af børnene mødt frem mens der i dagtilbuddene, såsom børnehaver og vuggestuer, er en fremmødeprocent på 73.

– Det fortæller mig at der er stor velvilje blandt forældrene til at holde børnene hjemme, så vidt det er muligt og sådan at det passer ind i deres hjemmearbejde, siger formanden for Børneudvalget i Billund kommune, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.

Netop det at mange forældre har mulighed for at holde deres yngste børn hjemme betyder at institutionerne og dagplejerne ikke i så høj grad er presset, er meldingen fra kommunen.

– Vi har et virkeligt godt og dygtigt personale rundt omkring i dagtilbuddene og dagplejerne, som hver dag går på arbejde og gør det muligt for andre at passe deres arbejde og dermed er med til at holde Danmark i gang, lyder de rosende ord fra udvalgsformanden.

På landsplan har der også været snak om at forældrene skulle bære mundbind når de afleverer og henter børnene, men i Billund kommune har man ladet den beslutning være op til den enkelte ledelse og forældrebestyrelse i hver institution.

– Her har der været enighed hele vejen rundt om at forældrene skal bære mundbind når de henter og bringer. Og det synes jeg da igen er et stærkt signal om at forældrene virkelig gerne vil være med til at inddæmme og mindske smitten, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.

Heller ikke i skolerne er der mange børn mødt frem til nødpasning under den første del af nedlukningen. Da tallene blev opgjort i mandags, var blot 8 pct af børnene i 0.-4. klasse mødt frem til nødpasning på kommunens skoler.