Nu kommer der bump ind og ud af rundkørslerne


Adskillige bilister har bandet de midlertidige bump ved tre af rundkørslerne i Billund by langt væk siden de blev etableret i sensommeren. Derfor er det nok ikke verdens bedste nyhed, vi kommer med nu: fremover vil der være bump både IND og UD af rundkørslerne.

Det er i hvert fald det der er planen i de oplæg COWI har afleveret til Billund kommune og som forvaltningen har indstillet til godkendelse i det politiske udvalg.

– For yderligere at sænke hastigheden omkring rundkørslen etableres pudebump i tilfarter og frafarter i hvert ben, skriver COWI i som redegørelse og tilføjer at store vogne om lastbiler og busser kan krydse bumpene uden problemer.

For at forhindre at bilisterne – som mange gør nu – kører udenom bumpene, til stor fare og gene for øvrige trafikanter, så foreslår COWI at kommunen også forlænger hellerne i benene på rundkørslerne, så det ikke er muligt at køre udenom.

Det er meningen at der skal være bump i alle ind- og udkørsler i rundkørslerne i midtbyen – undtaget Gammelbro og Buen i ABC-rundkørslen.