Ny kommunalt specialtilbud på BillundSkolen


Billund Kommunes nye specialtilbud placeres ved BillundSkolen. Det har byrådet i Billund Kommune besluttet på sit seneste møde.

– Alle høringssvar bakker op om etableringen af et kommunalt specialskoletilbud og finder det fornuftigt, at de rammer, hvor de visiterede elever går i forvejen, også anvendes fremover, siger skolechef i Billund Kommune, Morten Kirk.

Ifølge ham vil kommunen i etableringen og udviklingen af specialskoletilbuddet forsøge at skabe så blid en overgang som muligt fra den private leverandør, som i øjeblikket er Chrysalis, til den kommunale drift.

At sikre en god overgang for de berørte elever og forældre, samt at sikre en god start for nyvisiterede elever betyder også, at BillundSkolen sidst på foråret vil tage en grundig dialog med hver enkelt familie, skriver Billund kommune i en pressemeddelelse.

Lige nu er planlægningen af de grundlæggende strukturer i fuld gang, og byrådet har nu fastlagt placering og det organisatoriske tilhørsforhold ved BillundSkolen. Basen bliver i lokalerne på Kærvej 124, hvor Chrysalis i dag underviser eleverne, og bliver der brug for mere plads er det tanken, at der skal være et fleksibelt samarbejde med BillundSkolens almene afdeling på den anden side af vejen, hvor der med lidt omflytninger kan frigøres plads, så specialtilbuddet også her kan få sine egne lokaler.

Specialskoletilbuddet ved BillundSkolen er for målgruppen af elever i socio-emotionelle vanskeligheder. Billund Kommune har i forvejen specialtilbud på Lynghedeskolen og Vestre Skole i Grindsted for specialområdets andre målgrupper.