Ny mobilitetsplan skal sikre børnevenlig by og bymidte


Billund by har oplevet en rivende udvikling i de seneste år – og dét – kombineret med flere nye projekter i støbeskeen – forventes at givet øget trafik i Billunds midtby de kommende år.

Derfor er kommunen i fuld gang med at planlægge fremtidens by for at undgå trængsel og give børn de bedste muligheder for at færdes sikkert i byen.

Det sker gennem en ny mobilitetsplan, som har til formål at skabe en tryg, levende og børnevenlig by – og samtidig udvikle Billund som et af landets største oplevelsescentre og Vestdanmarks trafikale knudepunkt.

Visionen om Billund som Børnenes Hovedstad har sammen med Billund Byvision og Billund Kommunes udviklingsstrategi ”Fremtidens Legeplads” sat gang i en rivende udvikling af Billund by, som de færreste havde forestillet sig for få år siden. Væksten har været tydelig – både i virksomheder som LEGO, Billund Lufthavn og hele turistområdet. Med udsigt til nye projekter som Ny Midtjysk Motorvej og jernbanen til Billund er der grobund for yderligere vækst.

– Udviklingen betyder, at mængden af trafik i Billund er steget og forventes at stige endnu mere. I Børnenes Hovedstad skal det være trygt og sikkert at bevæge sig rundt som barn i byen. Samtidig er effektiv trafikafvikling en forudsætning for, at vores virksomheder kan vokse. Begge hensyn vil vi imødekomme gennem den nye mobilitetsplan for Billund by, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund kommune, Per Nyhus.

Mobilitetsplanen indeholder et stort idékatalog over mulige projekter, som hver især vil bidrage til at nå målene.

For at opnå ambitionen om at friholde Billund bymidte for unødvendig trafik er det for eksempel nødvendigt at skabe alternative veje for trafikken. Derfor kan man blandt andet arbejde med en forlængelse af Møllevej mod Grenevej for derigennem at skabe en ny vej ud og ind til de sydlige boligområder.

For at sikre en by i børnehøjde kan man for eksempel ligeledes etablere en børneprioriteret forbindelse, så børn har gode muligheder for på egen hånd at transportere sig sikkert og bekvemt mellem byområderne og centrale destinationer i Billund som Billund Idrætscenter, Billund Skolen, Billund Centret, Billund Internationale Skole og Billund Bad.

Det er vigtigt at understrege, at idékataloget er en bruttoliste over mulige projekter, lyder det fra Billund kommune. Det er dermed ikke en fastlagt handlingsplan med øremærkede midler og politisk godkendte projekter. Planen skal til første drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget den 26. januar

Ambitionen med planen kan deles op i fire formål:

  • At udvikle Billund som infrastrukturelt knudepunkt i Vestdanmark ved at udnytte potentialerne i nationale projekter som en evt. kommende motorvej og opkobling på det nationale jernbanenet.
  • At begrænse biltrafikken i bymidten ved at minimere unødvendig trafik gennem byen.
  • At skabe attraktive forhold for lette trafikanter ved at gøre det lettere at gå eller tage cyklen.
  • At understøtte nye og grønne transportformer til gavn for klimaet og bymiljøet.