Nyhedsbrev fra Billund kommune om byudvikling i Billund


WOW-Park vil også til Billund
Endnu en markant attraktion ønsker at etablere sig i Billund. WOW-Park har mandag den 28. maj, udsendt en pressemeddelelse om, at de ønsker at etablere en afdeling i Billund. Nærmere bestemt i skoven ved Koldingvej/Vejlevej.
Det er brødrene Jacob og Aage Hindhede, der står bag WOW-Park og de åbnede den første park i Skjern i 2013. Nu ønsker brødrene Hindhede at åbne park nummer to i Billund, hvor de har ansøgt kommunen om mulighed for at etablere en WOW-park på et 28 hektar stort område.
Konceptet i WOW-Park er fysisk leg, fantasileg eller konstruktionsleg – det handler om det samme: Fællesskab, gode oplevelser og om at bruge kroppen. Alt sammen under åben himmel – helt ude i skoven.
Målgruppen er bred fra familier over institutioner til skoler og virksomheder og alle aldre, men dog primært 2-12 årige.
Håbet er knap 100.000 gæster pr. år, og de to brødre forventer at skulle investere i alt ca. 50 millioner i at gøre skoven klar og at der skal ansættes ca. 40 personer til at give gæsterne gode oplevelser. Og ønsket er, at den nye park kan åbne til påsken 2020.
I Billund Kommune indledes den politiske behandling af ansøgningen på Teknik- og Miljøudvalget torsdag den 7. juni.

Status på Gammelbro

Der arbejdes i øjeblikket med brolægning på fortov og kørebane på Gammelbro. I forbindelse med DM i Beach Volley den 9.-10- juni sørger entreprenøren for, at Gammelbro er åbnet for ensrettet trafik i nordgående retning fra fyraften torsdag den 7. juni. Gammelbro lukkes igen for færdsel fra mandag morgen den 11. juni og frem til belægningsarbejdet er færdiggjort i løbet af uge 25.

 

Lokalplan 301 for boliger på Lindevej endelig vedtaget
Byrådet i Billund Kommune, har efter endt høring, endelig godkendt lokalplan 301 for etagebyggeri på Lindevej 8 (tidligere Stationen).

Projektforslag for Hans Jensensvej vedtaget
Den 30 april godkendt Byrådet 2. etape af åbningen af Billund Bæk, blandt andet med bro over Hans Jensensvej. Tirsdag den 22. maj blev den beslutning fulgt op af en godkendelse af et projektforslag, der indebærer en indsnævring af Hans Jensensvej.

Playline klar med midlertidig skiltning
Nu bliver det snart nemmere for både gæster og andre knap så stedkendte i Billund at finde rundt og færdes mellem centrum og de store turistattraktioner til fods. Skiltene, der er del at et
pilotprojekt, der tester behovet for skiltning mellem byens forskellige destinationer og placering af skiltene, er nemlig allerede begyndt at skyde op på Playline.
Foruden at synliggøre forløbet af Playline og sikre en bedre vejvisning til byens tilbud så angiver skiltene også, hvor langt – eller rettere hvor kort – der rent faktisk er mellem destinationerne, og dermed den nemme adgang til gode oplevelser for både borgere og besøgende i Billund.
Skiltene forventes at blive stående cirka et år, hvorefter der vil blive etableret en mere permanent skiltning og visualisering af Playline.

Playline – Billunds nye sociale infrastruktur
Med etableringen af Playline får Billund en social infrastruktur, der forbinder turistattraktionerne i øst med bymidten i vest og giver turister, borgere og folk, der arbejder i byen, en spændende oplevelse rundt i byen. Stisystem kommer på sigt til at rummer flere opholdssteder, forskellige installationer og aktiviteter, hvor borgere og besøgende kan mødes.