Nyt borgermøde om Grindsted-forureningerne


Region Syddanmark og Billund Kommune inviterer torsdag den 30. september kl. 19-21 til borgermøde om Grindstedforureningerne. Det foregår på Grindsted Gymnasium og HF i Tinghusgade.

På mødet vil Region Syddanmark give en status på de igangværende undersøgelser og projekter rundt om i byen. Der vil også blive fremlagt en køreplan for arbejdet frem mod en oprensning ved Grindsted Å i 2025.

Billund Kommune vil fortælle om baggrunden for de nye anbefalinger vedrørende havevand i Grindsted Syd.

Der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne, og man kan også foreslå emner til den efterfølgende cafébordssnak med fagfolk fra kommunen og regionen.

Caféerne vil hver især have en tematisk overskrift som fx havevand, Grindsted Å og Grindsted gl. losseplads.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til forplejning og lokale er tilmelding nødvendig på tilmelding@billund.dk med angivelse af antal deltagere. Her kan man også skrive hvis der er emner man er særlig interesseret i at få belyst. Tilmeldingsfrist er fredag 24. september klokken 12.