Nyt møde om trafiksikkerheden i Billund kommune


Sidste gang var det Billund Centret og nu er det Magion i Grindsted, der danner rammen om et møde omkring trafiksikkerheden i Billund kommune. Det sker i morgen lørdag den 9. november fra kl. 10-14.

Kommunen ønsker så vidt muligt at inddrage borgerne i beslutningerne omkring hvordan fremtidens trafik skal afvikles i kommunen, for at borgere, besøgende og ansatte i virksomheder og institutioner skal kunne bevæge sig godt og sikkert rundt i kommunen – både som gående, cyklist, bilist eller med offentlige transportmidler.

Møderne er skabt for at borgerne kan være med til at sætte dagsordenen for kommunens nye trafiksikkerhedsplan.

Hele dagen kan man tage en drøftelse med forvaltningen og politikere ved 2 stande/borde med hvert sit område indenfor trafiksikkerhed. Det ene bord handler om byerne Filskov, Sdr. Omme samt Grindsted, mens det andet bord omhandler byerne Stenderup-Krogager, Hejnsvig, Vorbasse samt Billund.

Særligt rettet mod børnefamilier er der under hele arrangementet placeret en cykelbane, hvor børn kan deltage i lege og kompetenceudviklende aktiviteter.

Læs mere om arrangementet på http://byudvikling.billund.dk/trafiksikkerhed-grindsted.